นโยบายความเป็นส่วนตัว CASAMBI

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย Casambi Technologies Oy (“Casambi” หรือ “เรา“) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน” หรือ “คุณ“) ของเว็บไซต์ Casambi และแอปพลิเคชันออนไลน์ Casambi ที่ใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ส่องสว่างที่รองรับ Casambi (ในที่นี้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะเรียกรวมกันเป็น “บริการ“) ผู้ใช้งานดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ใช้งานปลายทางของแอปพลิเคชัน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ใช้งานการบริการในนามของคู่ค้าทางธุรกิจหรือองค์กรผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้คือ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อผูกพันทางข้อมูลที่กำหนดไว้ในมาตรา 13 และ 14 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 2016/679 (GDPR) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ได้อธิบายถึง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและการประมวลผลข้อมูลใดๆ ของบุคคลภายนอก 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไข ถ้าจำเป็น เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการประมวลผลข้อมูลหรืออย่างอื่น ฉบับปัจจุบันสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.casambi.com เราจะไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือลดทอนสิทธิของผู้ใช้งานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่มีการแจ้งเตือน 

รายละเอียดการติดต่อ 

ชื่อ: Casambi Technologies Oy 
เลขประจำตัวทางธุรกิจ: 2418753-5 
ที่อยู่ไปรษณีย์: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland  
ติดต่อ: info@casambi.com 
เว็บไซต์: Casambi.com 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลและแหล่งข้อมูล 

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานสามประเภท: (i) ข้อมูลบัญชี, (ii) ข้อมูลตัวแทนทางธุรกิจ และ (ii) ข้อมูลการวิเคราะห์ 

เราได้รับข้อมูลบัญชีโดยตรงจากผู้ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับข้อมูลบัญชีจากบริษัทหรือองค์กรในนามของคุณผู้ใช้บริการอีกด้วย 

ข้อมูลการวิเคราะห์มีการรวบรวมโดยอัตโนมัติขณะที่คุณใช้งานบริการ แม้ว่าปกติแล้วเราไม่ได้ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อระบุตัวบุคคล แต่ข้อมูลยังสามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเดี่ยว ๆ หรือเมื่อรวม หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลบัญชี ในสถานการณ์ดังกล่าว ข้อมูลการวิเคราะห์พึงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่บังคับใช้ และเราจะดูแลข้อมูลที่รวมกันในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

Casambi อาจประมวลผลข้อมูลในหมวดหมู่ต่อไปนี้: 

ข้อมูลบัญชี: 

ข้อมูลการวิเคราะห์: 

ข้อมูลตัวแทนทางธุรกิจ: 

คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์ 

เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงคุกกี้ เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมบริการของเรา  

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งช่วยให้เราระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และอำนวยความสะดวกการใช้งานบริการของเรา และเพื่อสร้างข้อมูลรวมของผู้เยี่ยมชมของเรา สิ่งเหล่านี้ช่วยเราปรับปรุงบริการของเรา และให้บริการผู้ใช้งานของเราได้ดีขึ้น คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์หรือไฟล์ของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับเปลี่ยนบริการของเรา และข้อมูลที่มอบให้ตามความสนใจของผู้ใช้งานของเราแต่ละคน 

ผู้ใช้อาจเลือกตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ หรือเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ เช่น ลิงก์ต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ยอดนิยมบางส่วน: 

โปรดทราบว่า บริการของเราบางส่วนอาจทำงานไม่ถูกต้อง หากการใช้คุกกี้ถูกปฏิเสธ 

นอกจากนี้ เรายังใช้ Google Analytics ในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับการใช้งานของผู้เยี่ยมชมด้วย สำหรับภาพรวมของ Google Analytics โปรดเข้าไปที่ Google Analytics การเลือกไม่รับ Google Analytics สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือเสริมเบราว์เซอร์ต่อไปนี้: โปรแกรมเสริมเลือกไม่รับ Google Analytics 

วัตถุประสงค์และเหตุอันชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล 

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 

เพื่อให้บริการและดำเนินการตามข้อผูกพันทางสัญญาของเรา (เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้: การดำเนินการตามสัญญาและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย) 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถเสนอบริการแก่ผู้ใช้งานของเราได้ และเพื่อดำเนินการและดูแลรักษาธุรกิจของเราไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลเพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันทางสัญญาที่มีต่อผู้ใช้งาน หรือที่มีต่อองค์กรที่ผู้ใช้งานเป็นตัวแทน เราอาจใช้ข้อมูล เช่น เพื่อเสนอฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของบริการ และเพื่อให้การเข้าถึงบริการ 

สำหรับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา (เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้: การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย) 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราจัดการและปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายของเราได้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลที่ประมวลผลเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการทำบัญชี และการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับการจัดการข้อเรียกร้องและกระบวนการทางกฎหมาย (เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้: ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย) 

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อเรียกร้อง การเรียกเก็บหนี้ และกระบวนการทางกฎหมาย เรายังอาจประมวลผลข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การใช้งานบริการของเราในทางที่ผิด และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ และเครือข่ายอีกด้วย 

สำหรับการสื่อสารและการตลาด (เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้: ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย) 

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการของเรา และเพื่อแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการตลาดบริการของเราด้วย เช่น ในรูปแบบของการส่งจดหมายข่าว 

สำหรับการปรับปรุงคุณภาพและการวิเคราะห์แนวโน้ม (เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้: ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย) 

เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา เช่น โดยการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานบริการของเรา ถ้าเป็นไปได้ เราจะทำเช่นนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

เหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล 

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามสัญญาเป็นส่วนใหญ่ สำหรับผู้ใช้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าหรือองค์กรพันธมิตรของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ได้รับการประมวลผลตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาที่มีต่อองค์กรที่ผู้ใช้ดังกล่าวเป็นตัวแทน 

นอกจากนี้ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราด้วย เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการตลาด เมื่อเลือกใช้ข้อมูลของคุณตามหลักของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะเทียบเคียงผลประโยชน์ของเรากับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ 

ในบางกรณี อาจมีการขอความยินยอมจากผู้ใช้ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ เหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวคือความยินยอมของคุณ คุณอาจเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา 

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

Casambi ส่วนใหญ่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม เรามีผู้ให้บริการในหลายภูมิประเทศ ดังนั้น เรา ผู้ให้บริการของเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเข้าถึงข้อมูลในเขตการปกครองที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือนอกประเทศที่พำนักของผู้ใช้งาน 

เราจะใช้มาตรการเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอในเขตการปกครองที่ข้อมูลถูกประมวลผล เราจะให้ความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปผ่านชุดข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ให้บริการของเรา ซึ่งเป็นไปตามข้อความวรรคสัญญามาตรฐาน หรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน 

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล 

เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่อยู่นอกองค์กรของ Casambi ยกเว้นในกรณีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: 

มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

Casambi ใช้มาตรการทางสัญญาและทางองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับประมวลผลเฉพาะเมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น ภายในขอบเขตที่บุคคลภายนอกจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการ 

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอกองค์กร Casambi หากเราเชื่อด้วยความสุจริตใจว่า การเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเพื่อ: (i) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือคำสั่งศาลใดๆ ที่บังคับใช้ (ii) ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการฉ้อโกง ความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิค และ/หรือ (iii) 

ปกป้องผลประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Casambi ผู้ใช้งานของเรา หรือสาธารณชนสอดคล้องกับกฎหมาย เมื่อเป็นไปได้ เราจะแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการโอนและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว 

ให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งให้บริการเรา (รวมถึง การจัดเก็บข้อมูล การขาย การตลาด และบริการสนับสนุน) ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการของเรา ประกอบด้วยคำมั่นสัญญาว่า ผู้ให้บริการยอมรับที่จำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยที่อย่างน้อยเข้มงวดเท่ากับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

สำหรับเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ 

ถ้า Casambi เกี่ยวข้องในการควบรวม ซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงรับรองการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต่อไป เราจะแจ้งผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นทันทีในเวลาสมเหตุสมผล 

โดยมีความยินยอมที่ชัดแจ้ง 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอกองค์กร Casambi ด้วยเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เมื่อเรามีความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้งาน คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมนี้ตลอดเวลา 

ข้อมูลรวมและนิรนาม 

โปรดทราบว่า หลักการข้างต้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลมีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเปิดเผยข้อมูลรวมให้กับบุคคลภายนอก ในขอบเขตที่ข้อมูลรวมดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ระบุตัวตนไม่ได้ และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่านั้น 

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

Casambi ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนานกว่าที่กฎหมายอนุญาต และจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือส่วนใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น ระยะเวลาสูงสุดจึงแตกต่างกันไปตามการใช้งาน 

เราจะจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการไม่นานกว่าที่จำเป็นตามสมควร 

สิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

สิทธิ์ในการเข้าถึง 

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ และเราจะแจ้งว่า มีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม และข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ 

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอิงความยินยอมที่คุณมอบให้กับเรา คุณอาจเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความยินอยมอาจนำไปสู่การใช้บริการของเราได้น้อยลง การเพิกถอนความยินยอมไม่ได้มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลที่อิงความยินยอมก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม 

สิทธิ์ในการแก้ไข 

คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเติมข้อมูลบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณให้สมบูรณ์ โดยการติดต่อเรา 

สิทธิ์ในการลบ 

คุณยังอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากระบบของเราได้ เราจะปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว เว้นแต่ว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่ลบข้อมูล 

สิทธิ์ในการคัดค้าน 

คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่าง ถ้าข้อมูลดังกล่าวถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่จำเป็น เพื่อการให้บริการ หรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป อาจทำให้คุณใช้บริการของเราได้น้อยลง 

สิทธิ์ในการจัดการประมวลผล 

คุณอาจขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อคำขอลบข้อมูล แก้ไข หรือคัดค้านของคุณอยู่กำลังรอดำเนินการ และ/หรือเมื่อเราไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้อาจทำให้คุณใช้บริการของเราได้น้อยลง 

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล 

คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างและที่ใช้กันโดยทั่วไป และเพื่อส่งข้อมูลไปให้บุคคลภายนอกได้อย่างอิสระ 

วิธีการใช้สิทธิ์ 

คุณสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นได้โดยการส่งจดหมายหรืออีเมลถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอที่ซ้ำซาก มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล หรือทำไม่ได้จริงอย่างชัดเจน 

การตลาดทางตรง 

แม้ว่าจะมีการให้ความยินยอมใดๆ ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง คุณพึงมีสิทธิ์สั่งห้ามมิให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง การวิจัยตลาด และการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรงได้ โดยการติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือโดยการใช้การยกเลิกการสมัครรับข้อมูลที่อาจเสนอให้ที่เกี่ยวข้องกับข้อความการตลาดทางตรงใดๆ 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

เราใช้มาตรการปกป้องเชิงการจัดการ เชิงองค์กร เชิงเทคนิค และเชิงกายภาพในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผล การควบคุมความปลอดภัยของเราออกแบบมาให้รักษาการเก็บรักษาความลับ ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน ความยืดหยุ่น และความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในระดับที่เหมาะสม เราทดสอบระบบของเราและสินทรัพย์อื่นๆ เป็นประจำเพื่อหาช่องโหว่ด้วยความปลอดภัย 

แม้ว่าจะมาตรการรักษาความปลอดภัย หากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งคุณและฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เกี่ยวกับการละเมิดโดยเร็วที่สุด 

การยื่นข้อร้องเรียน 

ในกรณีที่คุณพิจารณาแล้วว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นได้ 

ในประเทศฟินแลนด์ หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นนี้คือ ผู้ตรวจการการคุ้มครองข้อมูล (www.tietosuoja.fi)