LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

1. Sopimuksen soveltamisala

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (”lisenssisopimus”) sisältää Casambi Technologies Oy:n, joka on perustettu ja olemassa Suomen lakeja noudattaen ja jonka rekisteröity konttori on osoitteessa Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Suomi (Y-tunnus 2418753-5, ”Casambi” tai ”me”), ja loppukäyttäjän (”Käyttäjä” tai ”sinä”) väliset ehdot koskien Casambin tuottaman ja App Storessa ja Google playssä iOS- ja Android-mobiilikäyttöjärjestelmille tarjotun Casambi-sovelluksen (määritelty alla) käyttöä.

Hyväksymällä tämän lisenssisopimuksen osana Casambi-sovelluksen kirjautumismenettelyä tai asentamalla Casambi-sovelluksen tai käyttämällä sitä kokonaan tai osittain hyväksyt kaikki tämän lisenssisopimuksen Casambin sivustolla tai Casambi-sovelluksessa julkaistut ehdot ja sitoudut noudattamaan tätä lisenssisopimusta.

Tämä lisenssisopimus pätee kaikkeen Casambi-sovelluksen käyttöön. Jos et hyväksy kaikkia tässä määriteltyjä ehtoja, et voi avata, käyttää ja / tai asentaa Casambi-sovellusta.

Käyttäjä tiedostaa, että tämä lisenssisopimus on solmittu vain Casambin ja käyttäjän kesken, ei Apple Inc.:in tai sen tytäryhtiöiden (joista käytetään yhteisnimitystä ”Apple”) kanssa, ja Casambi, ei Apple, on yksin vastuussa iOS Casambi -sovelluksesta ja sen sisällöstä, kuten tässä lisenssisopimuksessa on määritelty. Käyttäjä hyväksyy, että Apple on kolmas osapuoli edunsaajana lisenssisopimuksessa ja että Käyttäjän hyväksyttyä lisenssisopimuksen Applella on oikeus (ja että sen katsotaan ottaneen vastaan oikeuden) vedota lisenssisopimukseen kolmantena osapuolena edunsaajana Käyttäjää vastaan.

Edelleen Käyttäjä tiedostaa, että Google Ireland Limited tai sen tytäryhtiöt (joista käytetään yhteisnimitystä ”Google”) eivät ole vastuussa tämän lisenssisopimuksen täytäntöönpanosta eikä se velvoita niitä millään tavalla.

2. Määritelmät

Casambi-sovellus” tarkoittaa mitä tahansa omisteista mobiilisovellusta, jota Casambi tämän lisenssisopimuksen yhteydessä tarjoaa ladattavaksi ja asennettavaksi verkosta tai sovelluskaupasta, kuten App Storesta ja Google Playstä, Casambin asentaman valaistuksen ohjausta ja säätelyä varten.

Casambi-teknologia” tarkoittaa Casambi-sovellusta, palveluita ja muita komponentteja ja teknistä ympäristöä, jotka muodostavat Casambin kokonaisen omisteisen teknisen ratkaisun, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, sovelluspalvelut, pilvipohjaiset palvelut, Casambin IoT-ratkaisut ja kaikki muut osat ja komponentit.

Palvelut” tarkoittaa Casambin Casambi-sovelluksella Käyttäjälle tarjoamia palveluita, mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, ohjaustoiminnon, jonka avulla Käyttäjä voi ylläpitää ja ohjata Casambin asentamaa valaistusta. Jollei muuta mainita, Casambi-sovellukseen ja Palveluihin viitataan tässä yhteisnimityksellä ”Casambi-sovellus”.

Käyttäjäsisältö” tarkoittaa kaikkea Käyttäjän tuottamaa materiaalia, tietoa, dataa ja sisältöä, jota Casambi-sovellus käyttää tai kerää.

3. Lisenssiehdot ja Casambi-sovelluksen käyttäminen

Casambi-sovelluksen asennus ja käyttö eivät edellytä käyttäjätilin rekisteröintiä tai luomista. Casambin asentaman valaistuksen ylläpito ja ohjaus Casambi-sovelluksen avulla, kuten myös jotkin muut Palvelut voivat kuitenkin vaatia käyttäjätilin rekisteröinnin ja luomisen. Käyttäjätilisi on henkilökohtainen eikä kolmansien osapuolten ole sallittua kirjautua käyttäjätiliisi tai käyttää sitä. Huomioi, että olet yksin vastuussa kaikesta käyttäjätililläsi tapahtuvasta Casambi-sovelluksen tarjoamien Palveluiden käytöstä.

Casambi ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään käyttäjätilisi laittomasta tai luvattomasta käytöstä. Käyttäjien, jotka ovat alle 16-vuotiaita, ei tule ladata Casambi-sovellusta ja luoda Käyttäjätiliä.

Casambi pidättää oikeuden poistaa koska tahansa Palveluiden käyttäjätilisi, mikäli katsomme sinun mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, rikkoneen tätä lisenssisopimusta, lisänneen Palveluun harhaanjohtavaa, virheellistä, epäasiallista, luvatonta tai laitonta sisältöä tai aiheuttaneen haittaa meille tai muille Palveluiden Käyttäjille.

Tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti Casambi myöntää Käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen, peruutettavissa olevan ja ei-alilisensoitavan lisenssin käyttää Casambi-sovellusta siinä muodossa, jossa Casambi sen kulloinkin Käyttäjälle tarjoaa, tässä määriteltyihin henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Edellä mainitusta huolimatta Käyttäjä lisäksi tiedostaa, että Käyttäjälle Applen App Storesta ladattuun iOS Casambi -sovellukseen myönnettyä lisenssiä rajoittaa lisäksi ei-siirtokelpoinen lisenssi käyttää iOS Casambi -sovellusta millä tahansa Käyttäjän omistamalla tai käyttämällä tuotteella App Storen palveluehtojen määrittelemien käyttösääntöjen ja tämän lisenssisopimuksen sallimalla tavalla.

Käyttäjä on yksin vastuussa Casambi-sovelluksen käyttöön tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankinnasta kuten myös niiden kustannuksista.

Käyttäjä tiedostaa, että koska Casambi-sovellukset ovat ilmaiseksi ladattavissa ja käytettävissä, Casambi ei tarjoa Casambi-sovelluksille mitään ylläpitoa tai tukea tämän lisenssisopimuksen ehtojen voimassa ollessa. Jos soveltuva lainsäädäntö edellyttää jotain ylläpitoa tai tukea, Casambi, ei Apple tai Google, on velvollinen tarjoamaan kyseisen ylläpidon tai tuen iOS Casambi-sovellukselle ja / tai Android Casambi-sovellukselle.

Casambi kehittää Casambi-sovellusta jatkuvasti ja saatamme muuttaa tai poistaa eri osia Casambi-sovelluksesta, mukaan lukien sen toimintoja ja ominaisuuksia, osittain tai kokonaan. Saatamme tehdä modifikaatioita tai muutoksia Casambi-sovellukseen koska tahansa täysin oman harkintamme mukaan ja ilmoittamatta siitä sinulle, mikäli kyseiset muutokset eivät oleellisesti heikennä Casambi-sovelluksen ominaisuuksia. Jos otamme käyttöön muutoksia, jotka oleellisesti heikentävät Casambi-sovelluksen ominaisuuksia, ilmoitamme niistä sinulle ennakkoon. Sinulla on oikeus lopettaa Casambi-sovelluksen käyttö koska tahansa.

4. Käytön rajoitukset

Voit käyttää Casambi-sovellusta ainoastaan noudattaen tarkasti tämän lisenssisopimuksen ehtoja ja vain tässä määriteltyihin tarkoituksiin. Sinun on myös Casambi-sovellusta käyttäessäsi noudatettava tarvittaessa soveltuvia kolmannen osapuolen ehtoja.

Ellei tässä lisenssisopimuksessa muutoin sallita, et saa (tai saa sallia kolmannen osapuolen):

 1. kiertää tai yrittää kiertää mitään Casambi-teknologian käyttörajoite- tai väärentämistä estäviä ominaisuuksia;
 2. selvittää, tutkia tai kokeilla Casambi-teknologian haavoittuvuuksia;
 3. käyttää Casambi-sovellusta tai Casambi-teknologian kautta saatavissa olevaa sisältöä millään tavalla, joka voi vahingoittaa, lamaannuttaa, ylikuormittaa tai heikentää Casambi-teknologiaa;
 4. käyttää minkäänlaista datan louhintaa, robotteja, haravointia tai vastaavia datan keräys- tai hankintamenetelmiä;
 5. käyttää botteja tai muita automaattisia menetelmiä käyttääksesi Casambi-teknologiaa;
 6. käyttää, kopioida, myydä, vuokrata, lisensoida tai muuten tarjota jollekulle Casambi-teknologiaa ja / tai jonkun muun kuin sinun itsesi tarjoamaa sisältöä, joka on saatavilla Casambi-teknologian kautta, muutoin kuin tässä sallitulla tavalla;
 7. sekaantua muiden Käyttäjien Casambi-teknologian käyttöön ja sen hyödyntämiseen;
 8. takaisinmallintaa, hajottaa, purkaa, purkaa salausta tai muuten yrittää selvittää Casambi-teknologian lähdekoodia tai mitään siihen liittyvää teknologiaa tai niiden mitään osaa;
 9. käyttää Casambi-teknologiaa minkään luvattoman mainonnan, mainontamateriaalin, roskapostin, spämmin, ketjukirjeiden, kilpailujen, pyramidihuijausten tai minkäänlaisten muiden houkuttelu- tai massaviestintämuotojen välittämiseen;
 10. käyttää Palveluita muiden kuin Casambi-sovelluksen nimenomaisesti tarjoamien käyttöliittymien kautta;
 11. käyttää Casambi-teknologiaa soveltuvan lainsäädännön rikkomiseen;
 12. käyttää Casambi-teknologiaa tavoilla, jotka loukkaavat kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyttä, esimerkiksi lähettämällä kolmannen osapuolen yksityisiä tietoja, mukaan lukien hänen henkilötietojaan, Casambi-sovelluksella;
 13. käyttää Casambi-teknologiaa luvattomiin, epäasiallisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai toimiin;

tai

14. käyttää Casambi-teknologiaa välittääksesi mitään materiaalia, joka sisältää mainos-, haitta- tai vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, tietokonematoja tai muuta tietokonekoodia, jonka tarkoitus on häiritä, tuhota tai rajoittaa tietokoneohjelmien tai laitteiden toimintaa.

5. Käyttäjäsisältö ja -data

Käyttäjä saattaa toisinaan tuottaa Casambi-sovelluksen käytön yhteydessä Käyttäjäsisältöä. Käyttäjä on yksin vastuussa Casambi-sovellukseen lisäämästään Käyttäjäsisällöstä, mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, kaikkien tarpeellisten oikeuksien hankkimisesta tällaisen sisällön lisäämiseen Casambi-sovellukseen tämän lisenssisopimuksen mukaista käyttöä varten. Käyttäjän on varmistettava, että käyttäjän lisäämä Käyttäjäsisältö ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai riko mitään soveltuvia lakeja tai asetuksia. Älä lisää mitään laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa tai muutoin epäasiallista Käyttäjäsisältöä Casambi-sovellukseen.

Casambi ei seulo tai valvo mitään Käyttäjäsisältöä eikä Casambi ole velvollinen säilyttämään mitään Käyttäjien Casambi-sovellukseen lataamaa Käyttäjäsisältöä.

Käyttäjä myöntää täten Casambille peruuttamattoman, jatkuvan, maailmanlaajuisen, rajoittamattoman, tekijänoikeusmaksuttoman ja alilisensoimattoman oikeuden käyttää ja säilyttää Käyttäjäsisältöä, jota lisäät missä tahansa muodossa ja joka on tarkoitettu Palveluiden ja muiden Casambin palveluiden tuottamiseen, ilman korvausta tai erillistä ilmoitusta sinulle.

Niiltä osin kuin laki ei tätä nimenomaisesti rajoita, luovut kaikista moraalisista oikeuksistasi lisäämääsi Käyttäjäsisältöön liittyen siihen, miten Casambi käyttää tätä Käyttäjäsisältöä Casambi-sovelluksen yhteydessä soveltuvan lain puitteissa. Tämä lisenssin myöntäminen Casambille ja edeltävä luopuminen kaikista soveltuvista moraalisista oikeuksista jatkuu tämän lisenssisopimuksen päättymisen jälkeenkin. Meillä on oikeus poistaa kaikki Käyttäjäsisältö koska tahansa.

Saatamme kerätä ja käsitellä dataa, mukaan lukien henkilötietoja, liittyen rekisteröitymiseesi ja Casambi-sovelluksen käyttöösi, kuten yhteystietojasi ja yksilöintitietojasi. Käsittelemme henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan, verkkosivuiltamme saatavissa olevan Tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Casambi-sovelluksen, Palveluiden ja minkä tahansa muiden hyödykkeiden ja / tai palveluiden, jotka ovat osa Casambi-teknologiaa, käyttöön liittyvän anonyymin ja tilastollisen datan kerääminen ja luominen on välttämätöntä Casambille Casambi-sovelluksen ja Casambi-teknologian kehittämistä ja liiketoimintamme päämääriä varten. Casambilla on oikeus kerätä ja luoda tällaista anonyymia dataa ja tilastoja datasta, joka liittyy rekisteröitymiseesi ja Casambi-sovelluksen, Palveluiden ja minkä tahansa muiden hyödykkeiden ja / tai palveluiden, jotka ovat osa Casambi-teknologiaa, käyttöösi. Tällaiseen kerättyyn ja / tai luotuun dataan liittyvät immateriaalioikeudet ja omistusoikeus kuuluvat yksin Casambille.

6. Kolmannen osapuolen palvelut ja sisältö

Casambi-sovellukseen saattaa sisältyä linkkejä kolmansien osapuolten tuottamiin palveluihin ja tietyt Casambi-sovelluksen toiminnot ja sisällöt voivat olla kolmansien osapuolten tuottamia.

Tämä lisenssisopimus koskee yksinomaan Casambi-sovellusta ja sen käyttöä ja kaikki liitetyt kolmannen osapuolen palvelut, toiminnot ja sisällöt ovat asianomaisten kolmansien osapuolten tuottamia ja niiden palveluehtojen tai muiden sopimusten tai lisenssien alaisia.

Alla olevan kohdan 7 mukaisesti loukkaamatta mitään velvollisuutta maksaa korvausta immateriaalioikeuksien soveltuvan lain alaisesta loukkauksesta Casambi ei ota mitään vastuuta tällaisten kolmannen osapuolen palveluiden ja sisällön käyttöön liittyen riippumatta siitä, viitataanko niihin Casambi-sovelluksessa tai ovatko ne saatavissa sen kautta.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä, kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, tietokannan suojaamisen oikeus, liikesalaisuudet, liikenimet, omisteisuusoikeudet, omistusoikeudet, tietokonekoodit, audiovisuaaliset tehosteet, kuvitus, äänitehosteet, musiikkiteokset ja kaikki Casambi-teknologiaan kuuluvat tai liittyvät sovellukset, modifikaatiot ja niiden johdannaistuotteet ja Casambi-sovelluksen tai Casambi-teknologian tai Käyttäjän Casambi-sovelluksen tai Casambi-teknologian käytön tuottama data ja kaikki niiden osat ja kopiot ovat Casambin ja / tai sen lisensoijien yksinomaista omaisuutta.

Tämä lisenssisopimus ei anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Casambi-teknologiaan muutoin kuin tässä nimenomaisesti mainitulta osin ja kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu alla, kuuluvat tilanteesta riippuen Casambille ja / tai sen lisensoijille.

Käyttäjä voi halutessaan, mutta hänen ei ole pakko, tarjota ehdotuksia, palautetta tai muuta tietoa Casambille liittyen mahdollisiin parannuksiin Casambi-teknologian toiminnassa, toiminnoissa tai käytössä (”Palaute”). Mitään Käyttäjän tarjoamaa Palautetta ei pidetä luottamuksellisena tietona, ja Käyttäjä antaa Casambille rajoittamattoman, siirtämättömän, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman ja tekijänoikeusmaksuttoman lisenssin käyttää, paljastaa, kopioida, julkaista, lisensoida, modifioida, alilisensoida tai muutoin jakaa tai hyödyntää kaikkea tarjottua Palautetta.

Siinä määrin kuin olemme soveltuvan lain mukaan velvollisia maksamaan korvauksia immateriaalioikeuksista, me, ei Apple, olemme yksin vastuussa tutkimaan, puolustautumaan, sovittelemaan ja kuittaamaan kaikki kanteet, joiden mukaan iOS Casambi-sovellus tai sen käyttö loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

8. Takuu ja vaateet

Muutoin kuin tässä lisenssisopimuksessa on nimenomaisesti määritelty, Casambi-sovellus toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ja niillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla, jotka siinä kulloinkin on saatavilla, ilman minkäänlaista, suoraa tai epäsuoraa, takuuta mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, myyntikelpoisuuden ja tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden takuita.

Siinä määrin kuin lain mukaan on olemassa jokin kiistämätön takuu, me, ei Apple tai Google, olemme yksin vastuussa kyseisestä takuusta.

Me, ei Apple, olemme velvollisia vastaamaan Käyttäjän tai jonkin kolmannen osapuolen vaateisiin koskien iOS Casambi-sovellusta tai Käyttäjän iOS Casambi-sovelluksen hallussapitoa ja / tai käyttöä, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: (i) virhevastuuvaatimukset; (ii) kaikki vaateet, joiden mukaan iOS Casambi-sovellus ei vastaa soveltuvien lakien tai asetusten vaatimuksia; ja (iii) vaateet, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, yksityisyyteen tai vastaavaan lainsäädäntöön. Tämä lisenssisopimus ei rajoita vastuutamme Käyttäjää kohtaan enempää kuin minkä soveltuva laki sallii.

Käyttäjä esittää ja takaa, että (i) ei ole sijoittuneena valtioon, joka on Yhdysvaltojen hallituksen kauppasaarrossa tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on määritellyt ”terrorismia tukevaksi” valtioksi; ja (ii) ei ole millään Yhdysvaltojen hallituksen kielto- tai rajoituslistalla.

9. Vastuunrajoitus

Pyrimme pitämään Casambi-sovelluksen toimivana, mutta ota huomioon, että Casambi-sovellus voi koska tahansa lakata väliaikaisesti tai pysyvästi toimimasta ja saattaa sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä.

Emme ole vastuussa tällaisten häiriöiden, keskeytysten, virheiden tai epätäsmällisyyksien tai minkäänlaisen Casambi-sovelluksen käyttösi aiheuttamista vahingoista.

Tämä pykälä ei rajoita Casambin lakisääteistä vastuuta Casambi-sovelluksen vioista tai viivästyksistä kuluttajakäyttäjiämme kohtaan tai soveltuvien velvoittavien kuluttajansuojalakien määräämästä oikeusturvastasi.

10. Voimassaolo ja päättyminen

Tämä lisenssisopimus on voimassa ja sitova niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Casambi-sovellusta. Voit lakata käyttämästä Casambi-sovellusta milloin vain sinulle sopii, jolloin tämä lisenssisopimus irtisanotaan välittömästi.

Kaikki tämän lisenssisopimuksen ehdot, joiden voimassaolon on tarkoitus jatkua tämän lisenssisopimuksen päättymisen jälkeen, ovat edelleen voimassa.

11. Sekalaista

Meillä on oikeus tehdä muutoksia tähän lisenssisopimukseen julkaisemalla muutettu lisenssisopimus verkkosivuillamme ja / tai Casambi-sovelluksessa ja ilmoittamalla Käyttäjillemme, että tätä lisenssisopimusta on muutettu, verkkosivuillamme ja / tai Casambi-sovelluksessa.

Muutettu lisenssisopimus tulee voimaan kolmekymmentä (30) päivää julkaisemisen jälkeen.

Jatkamalla Casambi-sovelluksen käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen hyväksyt tämän lisenssisopimuksen uudet ehdot.

Et voi siirtää tai jakaa tätä lisenssisopimusta. Me voimme kuitenkin siirtää tai jakaa tämän lisenssisopimuksen ja alla mainitut oikeutemme (mukaan lukien immateriaalioikeudet ja lisenssit) tytäryhtiöillemme tai osana liiketoimintamme myyntiä tai siirtoa tai muuta yritysostoa.

12. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Suomen lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä.

Tätä lisenssisopimusta koskeva tai siihen liittyvä riita ratkaistaan Käyttäjän ja Casambin välisellä sovintoneuvottelulla. Jos sovintoratkaisua ei saavuteta, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Espoon käräjäoikeus. Euroopan Unionissa asuvana kuluttajana voit myös pyytää riidan siirtämistä Euroopan komission tarjoamaan verkkovälitteiseen riidanratkaisuun (katso http://ec.europa.eu/odr). Suomalaiset kuluttajat voivat nostaa kanteen asuinpaikkansa oikeusistuimessa tai siirtää riidan Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (katso kuluttajariita.fi). Ennen riidan siirtämistä Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, suomalaisten kuluttajien on otettava yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarjoamaan kuluttajaneuvontaan (katso www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).