CASAMBI PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen omfatter personopplysningene som behandles av Casambi Technologies Oy («Casambi» eller «vi») knyttet til Brukerne («Brukerne» eller «deg») på Casambi-nettstedet og i Casambi-applikasjonene som brukes til å styre Casambi-kompatible lamper (nettstedet og applikasjoner blir heretter omtalt som «Tjenesten»). Slike Brukere inkluderer applikasjonens sluttbrukere, besøkende på nettstedet, samt enkeltpersoner som benytter seg av Tjenesten på vegne av våre forretningspartnere eller kundeorganisasjoner. 

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi Brukerne informasjon om behandlingen av deres personopplysninger i samsvar med informasjonsforpliktelsene i Artikkel 13 og 14 i den generelle personvernforordningen 2016/679 (GDPR). 

Denne personvernerklæringen adresserer ikke, og vi er ikke ansvarlig for, personvernet og databehandlingen utført av tredjeparter. 

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert om nødvendig for å gjenspeile endringer i databehandlingspraksisen, eller av annen grunn. Den gjeldende versjonen finnes på nettstedet vårt www.casambi.com. Vi vil ikke gjøre vesentlige endringer i denne personvernerklæringen eller redusere Brukernes rettigheter under denne personvernerklæringen uten å gi beskjed om det. 

KONTAKTDETALJER 

Navn: Casambi Technologies Oy 
Bedrifts-ID: 2418753-5 
Kontaktadresse: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland  
Kontakt: info@casambi.com 
Nettsted: Casambi.com 

BEHANDLEDE PERSONOPPLYSNINGER OG DATAKILDER 

Vi samler inn tre typer informasjon vedrørende Brukerne: (i) kontodata; (ii) data fra bedriften og (ii) analytisk data. 

Kontodata mottas direkte fra Brukere i forbindelse med bruk av Tjenesten. Kontodata kan også leveres til oss av selskapet eller organisasjonen du benytter Tjenestene på vegne av. 

Analytisk data samles inn automatisk når du benytter Tjenesten. Selv om vi normalt ikke benytter analytisk data for å identifisere individer, kan noen ganger individer gjenkjennes fra dem, enten alene eller når de kombineres med eller kobles til kontodata. I slike situasjoner skal analytisk data også anses for å være personopplysninger i henhold til gjeldende lover, og vi vil behandle den kombinerte dataen som personopplysninger, og behandle slik data i samsvar med denne personvernerklæringen. 

Casambi kan behandle følgende datakategorier: 

Kontodata: 

Analytiske data: 

Bedriftsrepresentative data: 

INFORMASJONSKAPSLER OG ANALYTISKE VERKTØY 

Vi benytter forskjellige teknologiske hjelpemidler til å samle inn og lagre Analytiske data og annen informasjon når Brukere besøker Tjenesten vår, inkludert informasjonskapsler.  

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes og lagres på enheten din, slik at vi kan identifisere besøkende på våre nettsteder og tilrettelegge for bruken av Tjenesten vår og lage samlet informasjon om våre besøkende. Dette hjelper oss med å forbedre Tjenesten og bli flinkere til å hjelpe Brukerne våre. Informasjonskapslene vil ikke skade enheten eller filene dine. Vi benytter informasjonskapsler for å skreddersy vår Tjeneste, og informasjonen vi gir i samsvar med Brukernes individuelle interesser. 

Brukere kan velge å nekte informasjonskapsler i nettleseren, eller varsle når informasjonskapsler lagres. Følgende lenker gir informasjon om hvordan du justerer informasjonskapselinnstillingene hos noen av de mest populære nettleserne: 

Vær oppmerksom på at enkelte deler av Tjenesten vår ikke kan fungere skikkelig hvis bruk av informasjonskapsler nektes. 

Vi benytter også Google Analytics til å samle analytiske data og rapporter om besøkendes bruk. For en oversikt over Google Analytics, besøk Google Analytics. Det er mulig å velge bort Google Analytics med følgende tilleggsverktøy for nettlesere: Google Analytics opt-out-tillegg. 

FORMÅL OG BEHANDLINGENS JURIDISKE BEGRUNNELSER 

Behandlingsformål 

Å tilby vår Tjeneste og utføre våre kontraktsforpliktelser (juridisk grunnlag: gjennomføring av en kontrakt og legitim interesse) 

Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby Tjenesten til Brukerne våre, og for driften og vedlikeholdet av virksomheten vår. Personopplysninger kan bli behandlet for å utføre våre kontraktsforpliktelser overfor Brukeren eller ovenfor organisasjonen som Brukeren representerer. Vi kan for eksempel bruke dataene for å tilby viktige funksjoner i Tjenesten og for å gi tilgang til Tjenesten. 

For våre juridiske forpliktelser (juridisk grunnlag: overholdelse av en juridisk forpliktelse) 

Vi behandler personopplysninger for å muliggjøre det for oss å administrere og oppfylle våre forpliktelser i henhold til loven. Dette inkluderer data som behandles for å overholde våre regnskapsforpliktelser og for å gi informasjon til relevante myndigheter. 

For håndtering av krav og juridiske prosesser (juridisk grunnlag: legitim interesse) 

Vi kan behandle personopplysninger i forbindelse med håndtering av krav, inkasso og juridiske prosesser. Vi kan også behandle data for å forhindre svindel, misbruk av våre Tjenester og for data-, system- og nettverkssikkerhet. 

For kommunikasjon og markedsføring (juridisk grunnlag: legitim interesse) 

Vi kan behandle personopplysninger for å kontakte Brukerne våre angående Tjenesten vår og for å informere Brukerne om endringer i Tjenesten. Vi kan også behandle personopplysninger for å markedsføre Tjenesten vår, for eksempel i form av å sende nyhetsbrev. 

For kvalitetsforbedring og trendanalyse (juridisk grunnlag: legitim interesse) 

Vi kan behandle informasjon om bruk av Tjenesten for å forbedre kvaliteten på Tjenesten vår, for eksempel ved å analysere eventuelle trender i bruken av Tjenesten vår. Hvor det er mulig vil vi gjøre dette ved å bruke bare oppsamlet, ikke-personlig identifiserbare data. 

Juridisk begrunnelse for behandling 

Vi behandler først og fremst personopplysninger om Brukere på en kontraktbasis. For Brukere som fungerer som representanter for våre kunde- eller partnerorganisasjoner, behandles personopplysninger først og fremst basert på vår legitime interesse, samtidig som vi oppfyller våre kontraktsforpliktelser overfor organisasjonene de representerer. 

Vi kan også behandle personopplysninger basert på våre legitime interesser, for eksempel i forbindelse med analyse og markedsføring. Når vi velger å bruke dataene dine på grunnlag av våre legitime interesser, veier vi våre egne interesser opp mot din rett til personvern. 

I visse tilfeller kan Brukere bli bedt om å gi sitt samtykke til behandling av personopplysninger. I så fall er ditt juridiske grunnlag for samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. 

INTERNASJONALE OVERFØRINGER 

Casambi lagrer Brukernes personopplysninger hovedsakelig innenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Vi har imidlertid tjenesteleverandører i flere geografiske områder. Sådan kan vi, våre tjenesteleverandører, overføre personopplysninger til, eller få tilgang til dem i, jurisdiksjoner utenfor EØS, eller utenfor Brukerens bosted. 

Vi tar ytterligere skritt for å sikre at Brukernes personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet innen jurisdiksjonene der de behandles. Vi gir tilstrekkelig beskyttelse for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjennom en rekke avtaler med våre tjenesteleverandører basert på standardavtaleklausuler eller andre lignende ordninger. 

MOTTAKERE AV PERSONLIGE DATA 

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter utenfor Casambis organisasjon med mindre en av følgende omstendigheter gjelder: 

Det er nødvendig for formålene i denne personvernerklæringen 

Til den grad at tredjeparter trenger tilgang til personopplysninger for å utføre Tjenesten, har Casambi foretatt passende kontraktsmessige og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger behandles utelukkende for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen og i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. 

Av juridiske årsaker 

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter utenfor Casambis organisasjon hvis vi i god tro mener at tilgangen til og bruken av personopplysningene er nødvendig innenfor rimelighetens grenser for å: (i) oppfylle gjeldende lov, forskrifter og/eller rettskjennelser; (ii) oppdage, forhindre eller på en annen måte adressere svindel, sikkerhet eller tekniske problemer; og/eller (iii) 

beskytte interessene, egenskapene eller sikkerheten til Casambi, våre Brukere eller offentligheten i samsvar med loven. Når det lar seg gjøre vil vi informere Brukerne om en slik overføring og behandling. 

Til autoriserte tjenesteleverandører 

Vi kan dele personopplysninger med autoriserte tjenesteleverandører som utfører tjenester for oss (inkludert datalagring, salg, markedsføring og brukerstøtte). Våre avtaler med våre tjenesteleverandører inkluderer forpliktelser om at tjenesteleverandørene samtykker i å begrense bruken av personopplysninger og til å overholde personvern- og sikkerhetsstandarder minst like strenge som vilkårene i denne personvernerklæringen. 

Av andre legitime grunner 

Hvis Casambi er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av aktiva, kan vi overføre personopplysninger til den involverte tredjeparten. Vi vil imidlertid fortsette å sikre konfidensialiteten til alle personopplysningene. Vi vil varsle alle berørte Brukere når personopplysningene overføres eller blir underlagt en annen personvernerklæring så snart det lar seg gjøre. 

Med eksplisitt samtykke 

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter utenfor Casambis organisasjon av andre årsaker enn de som er nevnt tidligere, når vi har Brukerens eksplisitte samtykke til det. Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake dette samtykket. 

Anonyme og samlede data 

Vær oppmerksom på at de ovennevnte prinsippene for avsløring av data gjelder for personopplysninger. Vi kan avsløre samlede data til tredjeparter, men utelukkende i den grad slike samlede data er i anonymt format og ikke inneholder noen personopplysninger. 

LAGRINGSTID 

Casambi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er lovlig tillatt og nødvendig for å levere Tjenesten eller de relevante delene av den. Lagringstiden avhenger av informasjonens art og formålene med behandlingen. Lengden på lagringsperioden kan derfor variere per bruk. 

Vi lagrer ikke analytiske data knyttet til Tjenesten lenger enn det anses som nødvendig. 

BRUKERRETTIGHETER 

Rett til innsyn 

Du har rett til innsyn i personopplysninger som behandles av oss. Du kan kontakte oss, og vi vil informere deg om hvilke personopplysninger vi har samlet in, og hvilke personopplysninger vi behandler som omhandler deg. 

Rett til å trekke tilbake samtykket 

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på et samtykke du har gitt oss, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Å trekke tilbake et samtykke kan føre til færre muligheter for å bruke tjenestene våre. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen, basert på samtykket som ble gitt før tilbaketrekking. 

Rett til korrigering 

Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige personopplysninger vi har lagret om deg korrigert eller fullført ved å kontakte oss. 

Rett til sletting 

Du kan også be oss om å slette dine personlige data fra systemene våre. Vi vil etterkomme en slik forespørsel med mindre vi har et legitimt grunnlag for ikke å slette dataene. 

Rett til å protestere 

Du har rett til å protestere mot en viss bruk av personopplysningene dine hvis slike data behandles for andre formål enn nødvendig for utførelsen av Tjenestene eller for overholdelse av en juridisk forpliktelse. Hvis du protesterer mot videre behandling av dine personopplysninger, kan dette føre til færre muligheter for bruk av Tjenesten vår. 

Rett til begrensning av behandlingen 

Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel når dine forespørsler om sletting, retting eller innsigelse pågår og/eller når vi ikke har legitime grunner til å behandle dataene dine. Dette kan imidlertid føre til færre muligheter til bruk av Tjenesten vår. 

Rett til dataportabilitet 

Du har rett til å motta dine personopplysninger fra oss i et strukturert og ofte brukt format og til å selv overføre disse dataene til en tredjepart. 

Hvordan bruke rettighetene 

Ovennevnte rettigheter kan brukes ved å sende et brev eller en e-post til oss på adressene som er angitt ovenfor. Vi kan be om ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte identiteten din. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise forespørsler som er unødvendig gjentagende, overdrevne eller åpenbart grunnløse. 

DIREKTE MARKEDSFØRING 

Uavhengig av samtykke gitt på forhånd for direkte markedsføring, har du rett til å forby oss å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål, markedsundersøkelser og profilering gjort for direkte markedsføringsformål ved å kontakte oss på adressene angitt ovenfor eller ved å anvende avmeldingsfunksjonen som tilbys i forbindelse med eventuelle direkte markedsføringsmeldinger. 

INFORMASJONSSIKKERHET 

Vi benytter administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene vi samler inn og behandler. Våre sikkerhetskontroller er utformet for å opprettholde et passende nivå av datakonfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, motstandsdyktighet og evne til å gjenopprette opplysningene. Vi tester systemene våre og andre aktiva regelmessig for sikkerhetsproblemer. 

Skulle det til tross for sikkerhetstiltakene oppstå et sikkerhetsbrudd hvor det er sannsynlig at dette kommer til å få negative konsekvenser for personvernet ditt, vil vi informere deg og andre berørte parter, samt relevante myndigheter når dette kreves av gjeldende databeskyttelseslover, om bruddet så snart som mulig. 

SENDE INN EN KLAGE 

Hvis du anser at vår behandling av personopplysninger er i strid med gjeldende personvernlovgivning, kan det klages til den lokale datatilsynet. 

I Finland er den lokale tilsynsmyndigheten databeskyttelsesombudet (www.tietosuoja.fi).