CASAMBI POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Denne fortrolighedspolitik er gældende for de personoplysninger, der behandles af Casambi Technologies Oy (“Casambi” eller “vi“) vedrørende brugerne (“Brugere” eller “dig“) på Casambis websted og online-applikationer, der bruges til at kontrollere Casambi-aktiverede armaturer (websted og applikationer i det følgende i fællesskab benævnt “Tjeneste“). Sådanne Brugere omfatter applikationsslutbrugere, webstedsbesøgende samt enkeltpersoner, der bruger Tjenesten på vegne af vores forretningspartnere eller kundeorganisationer. 

Formålet med denne fortrolighedspolitik er at give Brugere oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger i overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne i artikel 13 og 14 i den generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR). 

Denne fortrolighedspolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, tredjeparts praksis vedrørende databeskyttelse og databehandling. 

Denne fortrolighedspolitik kan blive opdateret, hvis det er påkrævet for at afspejle ændringer i databehandlingspraksis eller på anden måde. Den aktuelle version findes på vores websted www.casambi.com. Vi foretager ikke væsentlige ændringer i denne fortrolighedspolitik eller reducerer Brugeres rettigheder i henhold til denne fortrolighedspolitik uden at give en meddelelse herom. 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Navn: Casambi Technologies Oy 
Forretnings-id: 2418753-5 
Postadresse: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland  
Kontakt: info@casambi.com 
Websted: Casambi.com 

BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA OG DATAKILDER 

Vi indsamler tre typer oplysninger om Brugerne: (i) kontodata, (ii) virksomhedsrepræsentative data og (iii) analysedata. 

Kontodata modtages direkte fra Brugere i forbindelse med brugen af tjenesten. Kontodata kan også leveres til os af virksomheden eller organisationen på hvis vegne, du bruger Tjenesterne. 

Analysedata indsamles automatisk, når du bruger Tjenesten. Selvom vi normalt ikke bruger analysedata til at identificere individer, kan personer nogle gange genkendes ud fra dem, enten alene eller når de kombineres eller forbindes med kontodata. I sådanne situationer anses analytiske data også for at være personoplysninger i henhold til gældende love, og vi vil behandle de kombinerede data som personoplysninger og behandle sådanne data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. 

Casambi kan behandle følgende datakategorier: 

Kontodata: 

Analysedata

Virksomhedsrepræsentative data: 

COOKIES OG ANALYSEVÆRKTØJER 

Vi bruger forskellige teknologier til at indsamle og gemme analysedata og andre oplysninger, når Brugere besøger vores Tjeneste, herunder cookies.  

Cookies er små tekstfiler, der sendes og gemmes på din enhed, som giver os mulighed for at identificere besøgende på vores websteder og lette brugen af vores service og oprette samlede oplysninger om vores besøgende. Dette hjælper os med at forbedre vores Tjeneste og bedre betjene vores Brugere. Cookies vil ikke skade din enhed eller filer. Vi bruger cookies til at skræddersy vores Tjeneste og de oplysninger, vi leverer, i overensstemmelse med vores Brugeres individuelle interesser. 

Brugere kan vælge at indstille deres webbrowser til at afslå cookies eller advare om, når der sendes cookies. For eksempel giver de følgende links oplysninger om, hvordan du justerer cookieindstillingerne i nogle populære browsere: 

Bemærk, at nogle dele af vores service muligvis ikke fungerer korrekt, hvis du afslår brug af cookies. 

Vi bruger også Google Analytics til at kompilere analysedata og rapporter om besøgsbrug. Besøg Google Analytics for at få en oversigt over Google Analytics. Det er muligt at fravælge Google Analytics med følgende browser-tilføjelsesværktøj: Tilføjelsen Fravalg af Google Analytics. 

FORMÅL OG LOVGIVENDE BEGRUNDELSER FOR BEHANDLING 

Formål med behandling 

At levere vores Tjeneste og udføre vores kontraktlige forpligtelser (juridisk grundlag: opfyldelse af en kontrakt og legitime interesser) 

Vi behandler personoplysninger for at kunne tilbyde Tjenesten til vores Brugere og for at drive og vedligeholde vores forretning. Personoplysninger kan blive behandlet for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for Brugeren eller over for den organisation, Brugeren repræsenterer. Vi kan f.eks. bruge dataene til at tilbyde væsentlige funktioner i Tjenesten og til at give adgang til Tjenesten. 

For vores juridiske forpligtelser (juridisk grundlag: overholdelse af en juridisk forpligtelse) 

Vi behandler personoplysninger for at gøre det muligt for os at administrere og opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen. Dette omfatter data, der behandles for at overholde vores bogføringsforpligtelser og give oplysninger til relevante myndigheder. 

Til behandling af krav og juridiske processer (juridisk grundlag: legitim interesse) 

Vi kan behandle personoplysninger i forbindelse med kravshåndtering, inkasso og juridiske processer. Vi kan også behandle data til forebyggelse af svig, misbrug af vores tjenester og til data-, system- og netværkssikkerhed. 

Til kommunikation og marketing (juridisk grundlag: legitim interesse) 

Vi kan behandle personoplysninger med det formål at kontakte vores Brugere vedrørende vores Tjeneste og for at informere Brugere om ændringer i vores Tjeneste. Vi kan også behandle personoplysninger for at markedsføre vores Tjeneste, for eksempel i form af afsendelse af nyhedsbreve. 

Til kvalitetsforbedring og trendanalyse (juridisk grundlag: legitim interesse) 

Vi kan behandle oplysninger om brugen af Tjenesten for at forbedre kvaliteten af vores service, f.eks. ved at analysere eventuelle tendenser i brugen af vores Tjeneste. Hvor det er muligt, gør vi dette kun ved hjælp af aggregerede, ikke-personligt identificerbare data. 

Lovlige grunde til behandling 

Vi behandler primært Brugeres personoplysninger på kontraktbasis. For Brugere, der fungerer som repræsentanter for vores kunde- eller partnerorganisationer, behandles personoplysninger primært baseret på vores legitime interesse, samtidig med at vi opfylder vores kontraktlige forpligtelser over for de organisationer, de repræsenterer. 

Vi kan også behandle personoplysninger baseret på vores legitime interesser, for eksempel i forbindelse med analyser og marketing. Når vi vælger at bruge dine data på grundlag af vores legitime interesser, vejer vi vores egne interesser op imod din ret til privatliv. 

I visse tilfælde kan brugere blive bedt om at give deres samtykke til behandling af personoplysninger. I så fald er dit juridiske grundlag for en sådan behandling dit samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. 

INTERNATIONALE OVERFØRSLER 

Casambi gemmer Brugeres personoplysninger primært inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Vi har dog tjenesteudbydere flere geografiske steder. Som sådan kan vi, vores tjenesteudbydere overføre personoplysninger til eller få adgang til dem i jurisdiktioner uden for det Europæiske Økonomiske Område eller uden for Brugerens domicil. 

Vi vil tage skridt til at sikre, at Brugernes personoplysninger gives et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i de jurisdiktioner, hvor de behandles. Vi yder tilstrækkelig beskyttelse til overførsel af personoplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gennem en række aftaler med vores tjenesteudbydere baseret på standardkontraktklausulerne eller andre lignende ordninger. 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi deler ikke personoplysninger med tredjeparter uden for Casambis organisation, medmindre en af følgende omstændigheder finder anvendelse: 

Det er nødvendigt til formålene i denne fortrolighedspolitik 

I det omfang tredjeparter har brug for adgang til personoplysninger for at udføre Tjenesten, har Casambi truffet passende kontraktmæssige og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles til de formål, der er angivet i denne fortrolighedspolitik og i overensstemmelse med alle gældende love og regler. 

Af juridiske årsager 

Vi kan dele personoplysninger med tredjeparter uden for Casambis organisation, hvis vi har en god tro på, at adgang til og brug af personoplysningerne med rimelighed er nødvendig for at: (i) overholde enhver gældende lov, forskrift og/eller retsordre, (ii) opdage, forhindre eller på anden måde løse svig, sikkerhed eller tekniske spørgsmål og/eller (iii) 

beskytte interesser, ejendomme eller sikkerhed for Casambi, vores Brugere eller offentligheden i overensstemmelse med loven. Når det er muligt, vil vi informere Brugere om sådan overførsel og behandling. 

Til autoriserede tjenesteudbydere 

Vi kan dele personlige data med autoriserede tjenesteudbydere, der udfører tjenester for os (herunder datalagring, salg, marketing og supporttjenester). Vores aftaler med vores tjenesteudbydere omfatter forpligtelser om, at tjenesteudbyderne accepterer at begrænse deres brug af personoplysninger og at overholde fortroligheds- og sikkerhedsstandarder, der er mindst lige så restriktive som vilkårene i denne fortrolighedspolitik. 

Af andre legitime grunde 

Hvis Casambi er involveret i en fusion, erhvervelse eller salg af aktiver, kan vi overføre personoplysninger til den involverede tredjepart. Vi vil dog fortsat sikre fortroligheden af alle personoplysninger. Vi giver besked til alle berørte brugere, når personoplysningerne overføres eller bliver underlagt en anden fortrolighedspolitik så hurtigt som rimeligt muligt. 

Med udtrykkeligt samtykke 

Vi kan dele personlige data med tredjeparter uden for Casambis organisation af andre årsager end dem, der er nævnt før, når vi har Brugerens udtrykkelige samtykke hertil. Du har til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. 

Anonyme og aggregerede data 

Bemærk, at ovenstående principper vedrørende videregivelse af data gælder for personoplysninger. Vi kan videregive aggregerede data til tredjeparter, men udelukkende i det omfang sådanne aggregerede data er i anonymt format og ikke indeholder personlige data. 

OPBEVARINGSTID 

Casambi gemmer ikke personoplysninger længere end lovligt tilladt og nødvendigt med henblik på at levere Tjenesten eller de relevante dele deraf. Opbevaringsperioden afhænger af oplysningernes art og formålene med behandlingen. Den maksimale periode kan derfor variere efter brug. 

Vi gemmer ikke analysedata vedrørende Tjenesten længere end rimeligt nødvendigt. 

BRUGERES RETTIGHEDER 

Ret til adgang 

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, der er behandlet af os. Du kan kontakte os, og vi vil oplyse, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og hvilke personoplysninger vi behandler vedrørende dig. 

Ret til at trække samtykke tilbage 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, du har givet os, kan du når som helst trække samtykket tilbage. Inddragelse af et samtykke kan føre til færre muligheder for at bruge vores tjenester. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækning. 

Ret til at rette 

Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har gemt om dig, rettet eller udfyldt ved at kontakte os. 

Ret til sletning 

Du kan også bede os om at slette dine personlige data fra vores systemer. Vi vil efterkomme en sådan anmodning, medmindre vi har et legitimt grundlag for ikke at slette dataene. 

Ret til at gøre indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod en bestemt brug af dine personoplysninger, hvis sådanne oplysninger behandles til andre formål end nødvendigt for udførelsen af Tjenesterne eller for overholdelse af en juridisk forpligtelse. Hvis du gør indsigelse mod den videre behandling af dine personoplysninger, kan dette føre til færre muligheder for at bruge vores Tjeneste. 

Ret til begrænsning af behandlingen 

Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysninger, f.eks. når dine data om sletning, berigtigelse eller indsigelse afventer, og/eller når vi ikke har legitime grunde til at behandle dine data. Dette kan dog føre til færre muligheder for at bruge vores Tjeneste. 

Ret til dataportabilitet 

Du har ret til at modtage dine personlige data fra os i et struktureret og almindeligt anvendt format og til uafhængigt at overføre disse data til en tredjepart. 

Sådan bruges rettighederne 

Ovennævnte rettigheder kan bruges ved at sende et brev eller en e-mail til os på adresserne ovenfor. Vi kan anmode om levering af yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. 

Vi forbeholder os retten til at afvise anmodninger, der er urimeligt gentagne, overdrevne eller åbenbart ubegrundede. 

DIREKTE MARKETING 

Uanset ethvert samtykke givet på forhånd med henblik på direkte markedsføring, har du ret til at forbyde os at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, markedsundersøgelser og profilering foretaget til direkte markedsføringsformål ved at kontakte os på de ovenfor angivne adresser eller ved at bruge afmeldingsmuligheden, der tilbydes i forbindelse med eventuelle direkte marketingmeddelelser. 

INFORMATIONSSIKKERHED 

Vi bruger administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Vores sikkerhedskontrol er designet til at opretholde et passende niveau af datafortrolighed, integritet, tilgængelighed, modstandsdygtighed og evne til at gendanne dataene. Vi tester jævnligt vores systemer og andre aktiver for sikkerhedsrisici. 

Skulle der trods sikkerhedsforanstaltningerne opstå et sikkerhedsbrud, der sandsynligvis vil have negative virkninger på dit privatliv, vil vi informere dig og andre berørte parter samt relevante myndigheder om bruddet, når det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning, så snart som muligt. 

INDGIVELSE AF EN KLAGE 

Hvis du anser vores behandling af personoplysninger for at være i strid med gældende databeskyttelseslove, kan der indgives en klage til den lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse. 

I Finland er den lokale tilsynsmyndighed databeskyttelsesombudsmanden (www.tietosuoja.fi).