SLUTBRUGERLICENSAFTALE

1. Aftalens anvendelsesområde

Denne slutbrugerlicensaftale (“Aftalen“) indeholder vilkår og betingelser mellem Casambi Technologies Oy, anmeldt som aktieselskab og eksisterende i henhold til Finlands lovgivning med hjemsted i Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland (virksomheds-ID 2418753-5, “Casambi” eller “vi“) og slutbrugeren (“Bruger” eller “dig“) vedrørende din adgang og brug af Casambi-applikationen (som defineret nedenfor), leveret af Casambi og tilgængelig til iOS- og Android-mobile operativsystemer i App Store og Google Play.

Ved at acceptere denne Aftale som en del af tilmeldingsproceduren til Casambi-applikationen eller installation eller brug af hele eller en del af Casambi-applikationen, accepterer du alle vilkår og betingelser for denne Aftale som offentliggjort på Casambis websted og Casambi-applikation, og accepterer at være bundet af denne Aftale.

Denne Aftale gælder for enhver brug af Casambi-applikationen. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser heri, må du ikke få adgang til, bruge og/eller installere Casambi-applikationen.

Bruger anerkender, at denne Aftale kun er indgået mellem Casambi og Brugeren, og ikke med Apple Inc. eller dets tilknyttede virksomheder (sammen som “Apple“), og Casambi, ikke Apple, er eneansvarlig for iOS Casambi-applikationen og indholdet heraf som angivet i denne Aftale. Bruger accepterer, at Apple er en tredjepartsmodtager af Aftalen, og at Apple, når Brugeren accepterer Aftalen, har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve Aftalen mod Brugeren som en tredjepartsmodtager heraf.

Bruger anerkender endvidere, at Google Ireland Limited eller dets associerede selskaber (tilsammen “Google“) ikke er ansvarlige for udførelsen af eller har noget som helst ansvar i henhold til denne Aftale.

2. Definitioner

“Casambi-applikation” betyder enhver proprietær mobilapplikation leveret af Casambi i forbindelse med denne Aftale, der er tilgængelig til download og installation fra internettet eller applikationsbutikker, f.eks. App Store og Google Play, med det formål at styre og kontrollere Casambi-aktiverede armaturer.

“Casambi-teknologi” betyder Casambi-applikation, -tjenester og andre komponenter og tekniske miljøer, der udgør den fulde proprietære tekniske løsning af Casambi, herunder men ikke begrænset til applikationstjenester, skybaserede tjenester, Casambis IoT-løsninger og alle dele og komponenter deraf.

“Tjenester” betyder de tjenester, Casambi leverer til Brugeren i Casambi-applikationen, herunder men ikke begrænset til en kontrolfunktion, der gør det muligt for Brugeren at vedligeholde og kontrollere Casambi-aktiverede armaturer. Medmindre andet er angivet, omtales Casambi-applikationen og -tjenesterne samlet heri som “Casambi-applikation”.

Brugerindhold” betyder alt materiale, information, data eller indhold, der genereres af Brugeren og bruges af eller importeres til Casambi-applikationen.

3. Licensvilkår og brug af Casambi-applikationen

Installation og brug af Casambi-applikationen kræver ikke registrering eller oprettelse af en brugerkonto. Vedligeholdelse og kontrol af Casambi-aktiverede armaturer via Casambi-applikationen samt nogle andre Tjenester kan imidlertid kræve registrering og oprettelse af en brugerkonto. Din brugerkonto er personlig, og du må ikke tillade tredjeparter at få adgang til og bruge din brugerkonto. Bemærk, at du er eneansvarlig for al brug af de Tjenester, der tilbydes i Casambi-applikationen under din brugerkonto.

Casambi er under ingen omstændigheder ansvarlig for ulovlig eller uautoriseret brug af din brugerkonto. Casambi-applikationen bør ikke downloades, og en brugerkonto bør ikke oprettes af Brugere, der er under 16 år.

Casambi forbeholder sig retten til når som helst at opsige din brugerkonto til Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til, hvor vi skønner, at du har overtrådt denne Aftale, tilføjet vildledende, unøjagtigt, upassende, uautoriseret eller ulovligt indhold til Tjenesten eller forårsaget skade på os eller andre Brugere af Tjenesterne.

Med forbehold for overholdelse af vilkårene i denne Aftale, giver Casambi Brugeren en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og ikke-underlicensierbar licens til at bruge Casambi-applikationen i den form, som Casambi tilbyder Brugeren regelmæssigt for personlige, ikke-kommercielle formål som beskrevet heri.

På trods af ovenstående anerkender Brugeren yderligere, at den licens, der er givet til Brugeren til iOS Casambi-applikation, der er downloadet fra Apples App Store, er yderligere begrænset til en ikke-overførbar licens til at bruge iOS Casambi-applikationen på alle produkter, som Brugeren ejer eller kontrollerer og som tilladt efter brugsreglerne i App Store servicevilkår og denne Aftale.

Brugeren er eneansvarlig for at skaffe det udstyr, forbindelser og software, der er nødvendige for at bruge Casambi-applikationen, samt for eventuelle omkostninger dertil.

Brugeren anerkender, at Casambi ikke yder vedligeholdelse eller support til Casambi-applikationer under vilkårene i denne Aftale på grund af det faktum, at Casambi-applikationerne er gratis at downloade og bruge. Hvis der er behov for vedligeholdelse eller support i henhold til gældende lov, er Casambi, ikke Apple eller Google, forpligtet til at levere sådan vedligeholdelse eller support til iOS Casambi-applikationen og/eller Android Casambi-applikationen.

Casambi udvikler løbende Casambi-applikationen, og vi kan ændre eller fjerne forskellige dele af Casambi-applikationen, herunder dens funktioner og egenskaber, helt eller delvist. Vi kan foretage justeringer eller ændringer af Casambi-applikationen når som helst efter eget skøn og uden at underrette dig herom, forudsat at sådanne ændringer ikke væsentligt reducerer funktionerne i Casambi-applikationen. Hvis vi introducerer ændringer, der væsentligt reducerer funktionerne i Casambi-applikationen, giver vi dig besked herom på forhånd. Du har til enhver tid ret til at afslutte brugen af Casambi-applikationen.

4. Begrænsninger for brug

Du må kun bruge Casambi-applikationen i nøje overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale og kun til de formål, der er angivet heri. Du skal også overholde gældende tredjeparts vilkår og betingelser, når du bruger Casambi-applikationen, hvis nogen.

Medmindre andet er tilladt i denne Aftale, må du ikke (eller tillade tredjepart at):

 1. omgå eller forsøge at omgå enhver brugskontrol eller anti-kopifunktioner i Casambi-teknologien
 2. undersøge, scanne eller teste sårbarheder ved Casambi-teknologien
 3. bruge Casambi-applikationen eller det indhold, der er tilgængeligt via Casambi-teknologien på enhver måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe Casambi-teknologien
 4. bruge enhver dataindsamling, robotter, skrabning eller lignende dataindsamlings- eller ekstraktionsmetoder
 5. bruge bots eller andre automatiserede metoder til at bruge Casambi-teknologien
 6. bruge, kopiere, sælge, leje, overføre, licensere eller på anden måde give nogen Casambi-teknologien og/eller indholdet leveret af andre end dig tilgængeligt via Casambi-teknologien, undtagen som angivet heri
 7. hindre andre Brugeres brug og nydelse af Casambi-teknologi
 8. reverse engineering, dekompilere, adskille, afkode eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for Casambi-teknologien eller en relateret teknologi eller en del deraf
 9. bruge Casambi-teknologien til at overføre uautoriseret reklame, reklamemateriale, uønsket mail, spam, kædebreve, konkurrencer, pyramidespil eller enhver anden form for opfordring eller massemeddelelser
 10. få adgang til Tjenesterne undtagen via de grænseflader, der udtrykkeligt leveres af Casambi-applikationen
 11. bruge Casambi-teknologien i strid med gældende love
 12. bruge Casambi-teknologien på måder, der krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder eller privatliv for tredjemand, f.eks. ved at lægge tredjeparts private oplysninger, herunder hans/hendes personlige data, i Casambi-applikationen
 13. bruge Casambi-teknologien til uautoriserede, upassende eller uetiske formål eller aktivitetereller
 14. bruge Casambi-teknologien til at overføre materiale, der indeholder adware, malware, spyware, softwarevirus, orme eller anden computerkode, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -udstyr.

5. Brugerindhold og data

Bruger kan regelmæssigt generere brugerindhold i forbindelse med brugen af Casambi-applikationen. Bruger er eneansvarlig for det brugerindhold, han/hun sender til Casambi-applikationen, herunder men ikke begrænset til at have opnået alle nødvendige rettigheder til at tilføje sådant indhold til Casambi-applikationen, der skal bruges i overensstemmelse med denne Aftale. Bruger skal sikre, at brugerindhold, der indsendes af Brugeren, ikke krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller overtræder gældende love eller regler. Føj ikke ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde upassende brugerindhold til Casambi-applikationen.

Casambi screener eller overvåger ikke noget brugerindhold, og Casambi er heller ikke ansvarlig for at beholde noget brugerindhold, der er uploadet af Brugerne til Casambi-applikationen.

Bruger giver hermed Casambi en uigenkaldelig, evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar og underlicenseret ret til at bruge og gemme det brugerindhold, der indsendes af dig i enhver form og med det formål at levere Tjenesterne og andre af Casambis tjenester, uden nogen form for kompensation eller yderligere meddelelse til dig.

Hvor det ikke udtrykkeligt er forbudt ved lov, giver du hermed afkald på moralske rettigheder i det brugerindhold, du har indsendt med hensyn til Casambis brug af sådant brugerindhold i forbindelse med Casambi-applikationen i henhold til gældende lov. Denne tilladelse til Casambi og det foregående afkald på enhver gældende moralsk rettighed overlever enhver opsigelse af denne Aftale. Vi har til enhver tid ret til at fjerne brugerindhold.

Vi kan indsamle og behandle data, herunder personoplysninger, i forbindelse med din registrering og brug af Casambi-applikationen, såsom dine kontaktoplysninger og identifikationsdata. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores gældende persondatapolitik, der er tilgængelig på vores websted.

Bruger anerkender og accepterer, at indsamling og generering af anonyme og statistiske data i forbindelse med brugen af Casambi-applikationen, Tjenesterne og andre varer og/eller tjenester, der er en del af Casambi-teknologien, er af afgørende betydning for Casambi til at udvikle Casambi-applikationen og Casambi-teknologien og med henblik på vores forretningsdrift. Casambi har ret til at indsamle og generere sådanne anonyme data og statistikker fra data vedrørende din registrering og brug af Casambi-applikationen, Tjenesterne og andre varer og/eller tjenester, der er en del af Casambi-teknologien. De intellektuelle ejendomsrettigheder og ejendomsretten til sådanne indsamlede og/eller genererede data tilhører udelukkende Casambi.

6. Tredjeparts tjenester og indhold

Casambi-applikationen kan indeholde links til tjenester, der leveres af tredjeparter, og visse funktioner og indhold i Casambi-applikationen kan leveres af tredjeparter.

Denne Aftale dækker udelukkende Casambi-applikationen og brugen heraf og alle tilknyttede tredjepartstjenester, funktioner og indhold leveres af de relevante tredjeparter og er dækket af deres servicevilkår eller andre aftaler eller licenser.

Uden at det berører nogen forpligtelse til at skadesløsholde for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til gældende lovgivning i overensstemmelse med afsnit 7 nedenfor, påtager Casambi sig intet ansvar med hensyn til brug af sådanne tredjepartstjenester og -indhold, uanset om der henvises til dem eller de findes på Casambi-applikationen.

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter, databeskyttelsesret, forretningshemmeligheder, handelsnavne, ejendomsrettigheder, titler, computerkoder, audiovisuelle effekter, kunstværker, lydeffekter, musikværker, uanset om de er registreret eller ej, og alle applikationer, ændringer og afledte værker deraf i eller relateret til Casambi-teknologien og de data, der genereres af Casambi-applikationen eller Casambi-teknologien, eller Brugernes brug af Casambi-applikationen eller Casambi-teknologien og alle dele og kopier heraf forbliver udelukkende Casambis og/eller dets licensgiveres eneste og fulde ejendom.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, giver denne Aftale ikke Brugeren nogen intellektuelle ejendomsrettigheder i Casambi-teknologien, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet herunder, forbeholdes Casambi og/eller dens licensgivere, alt efter omstændighederne.

Brugeren kan vælge, men er ikke forpligtet til, at give forslag, feedback og andre oplysninger til Casambi vedrørende mulige forbedringer i driften, funktionaliteten eller brugen af Casambi-teknologien (“Feedback”). Enhver tilbagemelding fra Brugeren vil blive betragtet som ikke-fortrolig information, og Brugeren skal give Casambi en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig og royalty-fri licens til at bruge, videregive, kopiere, offentliggøre, licensere, ændre, underlicensere eller på anden måde distribuere og udnytte tilbagemeldinger.

I det omfang vi er forpligtet til at give intellektuelle ejendomsrettigheder skadesløsholdelse efter gældende lov, er vi, ikke Apple, alene ansvarlige for undersøgelse, forsvar, bilæggelse og afvisning af ethvert krav om, at iOS Casambi-applikationen eller din brug af den krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsret.

8. Garanti og krav

Bortset fra hvad der specifikt er angivet i denne Aftale, leveres Casambi-applikationen “som den er” og med de til enhver tid tilgængelige funktioner og funktionaliteter uden nogen form for garanti, enten udtrykkelig eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

I det omfang der findes en garanti i henhold til lovgivningen, som ikke kan fraskrives, er vi, ikke Apple eller Google, alene ansvarlige for en sådan garanti.

Vi, ikke Apple, er ansvarlige for at behandle eventuelle krav fra Brugeren eller tredjepart vedrørende iOS Casambi-applikationen eller Brugerens besiddelse og/eller brug af iOS Casambi-applikationen, herunder, men ikke begrænset til: (i) produktansvar krav, (ii) ethvert krav om, at iOS Casambi-applikationen ikke er i overensstemmelse med ethvert gældende juridisk eller regulatorisk krav og (iii) krav, der opstår i henhold til forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred eller lignende lovgivning. Denne Aftale begrænser ikke vores ansvar over for Brugeren ud over, hvad der er tilladt ved gældende lov.

Brugeren repræsenterer og garanterer, at (i) han/hun ikke er placeret i et land, der er underlagt en amerikansk regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terrorstøttende” land og (ii) han/hun ikke er opført på en amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

9. Ansvarsbegrænsning

Vi bestræber os på at holde Casambi-applikationen funktionsdygtig, men vær opmærksom på, at Casambi-applikationen til enhver tid kan blive midlertidigt afbrudt eller permanent afbrudt og kan indeholde fejl og unøjagtigheder.

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af sådanne afbrydelser, suspensioner, fejl eller unøjagtigheder eller fra enhver brug af Casambi-applikationen af dig.

Dette afsnit begrænser ikke Casambis lovpligtige ansvar for defekter eller forsinkelser i Casambi-applikationen til vores Brugere eller dine lovbestemte retsmidler i henhold til gældende lovpligtige forbrugerbeskyttelseslove.

10. Løbetid og opsigelse

Denne Aftale er gældende og bindende, så længe Brugeren bruger Casambi-applikationen. Du kan til enhver tid stoppe med at bruge Casambi-applikationen, hvorefter denne Aftale ophører med det samme.

Alle bestemmelser i denne Aftale, der har til formål at overleve opsigelsen eller udløbet af denne Aftale, skal gøre det.

11. Diverse

Vi har ret til at ændre denne Aftale ved at offentliggøre den ændrede aftale på vores websted og/eller Casambi-applikationen og ved at informere Brugerne på webstedet og/eller i Casambi-applikationen om, at denne Aftale er blevet ændret.

Den ændrede Aftale træder i kraft inden for tredive (30) dage efter, at den er blevet offentliggjort.

Ved at fortsætte med at bruge Casambi-applikationen, efter at ændringerne er blevet offentliggjort, accepterer du de nye vilkår i denne Aftale.

Du kan ikke overføre eller overdrage denne Aftale. Vi kan dog overføre og overdrage denne Aftale og vores rettigheder herunder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder og licenser) til vores datterselskaber eller som led i et salg eller overførsel af vores forretning eller anden erhvervelse af virksomheder.

12. Gældende lov og tvistbilæggelse

Denne Aftale er underlagt og fortolket i overensstemmelse med Finlands lovgivning uden hensyntagen til dens lovvalgsbestemmelser.

Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, skal underlægges mindelige forhandlinger mellem Brugeren og Casambi. Hvis der ikke opnås en mindelig løsning, skal tvisten afgøres af byretten i Espoo som første instans. Som forbruger, der er bosiddende i EU, kan du også henvise en tvist til online tvistbilæggelse af Europa-Kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr). Finske forbrugere kan indlede procedurer ved domstolen ved deres bopæl eller henvise en tvist til det finske forbrugertvistnævn (se kuluttajariita.fi). Inden en tvist indbringes for det finske forbrugertvistnævn, skal de finske forbrugere kontakte forbrugerrådgivningen fra den finske konkurrence- og forbrugermyndighed (se www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).