SLUTTBRUKERLISENSAVTALE

1. Avtalens omfang

Sluttbrukerlisensavtalen («Avtalen») inneholder vilkår og betingelser mellom Casambi Technologies Oy, som er gjort til et aksjebolag og eksisterer i henhold til Finlands lovgivning med hovedkontor på Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Finland (virksomhets-ID 2418753-5, «Casambi» eller «vi») og sluttbrukeren («brukeren» eller «deg») angående din tilgang og bruk av Casambi-applikasjonen (som definert nedenfor), levert av Casambi og tilgjengelig for iOS og Android mobile operativsystemer i App Store og Google Play.

Ved å godta denne Avtalen som en del av registreringsprosedyren til Casambi-applikasjonen eller ved installering eller bruk av hele eller deler av Casambi-applikasjonen, godtar du alle vilkårene og betingelsene i denne Avtalen som er publisert på Casambis nettsted og Casambi-applikasjonen, og godtar å være bundet av denne Avtalen.

Denne Avtalen gjelder all og enhver bruk av Casambi-applikasjonen. Dersom du ikke godtar vilkårene og betingelsene i avtalen, kan du ikke få tilgang til, bruke og/eller installere Casambi-applikasjonen.

Brukeren erkjenner at denne Avtalen inngås kun mellom Casambi og brukeren, og ikke med Apple Inc., eller dets tilknyttede selskaper (samlet som «Apple»), og Casambi, ikke Apple, er eneansvarlig for iOS Casambi-applikasjonen og innholdet i den, som angitt i denne Avtalen. Bruker samtykker i at Apple er en tredjepartsmottaker av Avtalen, og at når Brukeren godtar Avtalen, skal Apple ha rett (og anses å ha akseptert retten) til å håndheve Avtalen mot Brukeren som en tredjepartsmottaker av denne.

Videre erkjenner Brukeren at Google Ireland Limited eller dets tilknyttede selskaper (samlet som «Google») ikke er ansvarlig for utførelsen av, eller har noe som helst ansvar i henhold til denne Avtalen.

2. Definisjoner

«Casambi-applikasjon» betyr enhver mobilapp levert av Casambi i forbindelse med denne Avtalen, som er tilgjengelig for nedlastning og installasjon fra Internett eller applikasjonsbutikker som App Store og Google Play, for det formål å kunne administrere og styre Casambi-kompatible lamper.

«Casambi-teknologi» betyr Casambi-applikasjonen, tjenester, andre komponenter og tekniske miljøer som danner den fulle proprietære tekniske løsningen til Casambi, inkludert men ikke begrenset til applikasjonstjenestene, skybaserte tjenester, Casambis IoT-løsninger og eventuelle deler og komponenter derav.

«Tjenester» betyr tjenestene levert av Casambi til Brukeren i Casambi-applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til en styringsfunksjonalitet som tillater Brukeren til å vedlikeholde og styre Casambi-kompatible lamper. Om ikke annet er nevnt, vil Casambi-applikasjonen og tjenester vises til samlet som «Casambi-applikasjonen».

«Brukerinnhold» betyr ethvert materiale, opplysninger, data eller innhold generelt av Brukeren, som brukes eller importeres inn i Casambi-applikasjonen.

3. Lisensvilkår og bruk av Casambi-applikasjonen

Installasjon og bruk av Casambi-applikasjonen krever ikke registrering eller en brukerkonto. Vedlikehold og styring av Casambi-kompatible lamper via Casambi-applikasjonen, samt noen andre tjenester, kan imidlertid kreve registrering og opprettelse av en brukerkonto. Brukerkontoen din er personlig, og du kan ikke la tredjeparter få tilgang til, og bruke kontoen. Merk at du har eneansvar for all bruk av tjenester levert i Casambi-applikasjonen under din brukerkonto.

Casambi skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for ulovlig eller uautorisert bruk av din brukerkonto. Casambi-applikasjonen bør ikke lastes ned av, og en Brukerkonto skal ikke opprettes av Brukere yngre enn 16 år.

Casambi forbeholder seg retten til å avslutte brukerkontoen for Tjenestene når som helst, inkludert men ikke begrenset til der vi anser at du har brutt denne Avtalen, har lagt til villedende, unøyaktig, upassende, uautorisert eller ulovlig innhold i tjenesten, eller har forårsaket skade på oss eller de andre Brukerne av Tjenestene.

Med forbehold om overholdelse av vilkårene i denne Avtalen, gir Casambi Brukeren en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og ikke-underlisensierbar lisens for å bruke Casambi-applikasjonen i skjemaet som tilbys Brukeren av Casambi fra tid til annen for personlige, ikke-kommersielle formål som angitt i avtalen.

Til tross for det ovennevnte, erkjenner Brukeren videre at lisensen som er gitt til Brukeren for iOS Casambi-applikasjonen lastet ned fra Apples App Store, er ytterligere begrenset til en ikke-overførbar lisens for å bruke iOS Casambi-applikasjonen på produkter som brukeren eier eller styrer, og som er tillatt etter bruksreglene som er angitt i vilkårene for App Store, og denne avtalen.

Brukeren har eneansvar for anskaffelse av utstyr, tilkoblinger og programvare som er nødvendig for å bruke Casambi-applikasjonen, og for tilhørende kostnader.

Brukeren erkjenner at på grunn av det faktum at Casambi-applikasjonene er gratis å laste ned og bruke, utfører ikke Casambi vedlikehold eller støtte for Casambi-applikasjoner under vilkårene i denne avtalen. Hvis det er nødvendig med vedlikehold eller støtte i henhold til gjeldende lov, er Casambi, ikke Apple eller Google, forpliktet til å tilby vedlikehold eller støtte for iOS Casambi-applikasjonen og/eller Android Casambi-applikasjonen.

Casambi utvikler kontinuerlig Casambi-applikasjonen, og vi kan helt eller delvis endre eller fjerne forskjellige deler av Casambi-applikasjonen, inkludert funksjonene og egenskapene. Vi kan gjøre modifiseringer eller endringer i Casambi-applikasjonen når som helst etter eget skjønn og uten å varsle deg om dette, forutsatt at slike endringer ikke vesentlig reduserer funksjonene i Casambi-applikasjonen. Hvis vi innfører endringer som vesentlig reduserer funksjonene i Casambi-applikasjonen, vil vi varsle deg på forhånd. Du har rett til å avslutte bruken av Casambi-applikasjonen når som helst.

4. Bruksbegrensninger

Du kan kun bruke Casambi-applikasjonen i samsvar med vilkårene i denne avtalen, og kun for de formålene som er angitt her. Du må også overholde mulige gjeldende tredjeparts vilkår og betingelser når du bruker Casambi-applikasjonen.

Med mindre annet er tillatt i denne avtalen, kan ikke du (eller en tredjepart du tillater tilgang):

 1. omgå eller prøve å omgå enhver bruksstyring eller antikopifunksjoner i Casambi-teknologien
 2. undersøke, skanne eller teste sårbarheten til Casambi-teknologien
 3. bruke Casambi-applikasjonen, eller innholdet som er tilgjengelig gjennom Casambi-teknologien, på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Casambi-teknologien
 4. bruke datautvinning, roboter, skraping eller lignende metoder for datainnsamling eller ekstraksjon
 5. bruke boter eller andre automatiske metoder for å bruke Casambi-teknologien
 6. bruke, kopiere, selge, leie, overføre, lisensiere eller på annen måte gi noen Casambi-teknologien og/eller innhold fra noen andre enn deg som er tilgjengelig gjennom Casambi-teknologien, unntatt det som er angitt her
 7. forstyrre andre brukeres bruk og glede av å bruke Casambi-teknologien
 8. omvendt konstruere, dekompilere, demontere, dechiffrere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til Casambi-teknologien eller en relatert teknologi, eller noen del derav
 9. bruke Casambi-teknologien til å sende uautorisert reklame, salgsfremmende materiale, søppelpost, spam, kjedebrev, konkurranser, pyramidespill eller annen form for oppfordring eller massemeldinger
 10. få tilgang til tjenestene annet enn gjennom grensesnittene som uttrykkelig leveres av Casambi-applikasjonen
 11. bruke Casambi-teknologien på en måte som bryter gjeldende lover
 12. bruke Casambi-teknologien på måter som bryter intellektuelle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter eller personvernet til tredjeparter, for eksempel ved å legge ut tredjeparts private informasjon, inkludert hans/hennes personlige data, i Casambi-applikasjonen
 13. bruke Casambi-teknologien for uautoriserte, upassende eller uetiske formål eller aktiviteter

eller

14. bruke Casambi-teknologien til å sende materiale som inneholder reklameprogram, skadelig programvare, spionprogrammer, programvarevirus, ormer eller annen datakode som er laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvaren eller utstyr.

5. Brukerinnhold og data

Brukeren kan fra tid til annen generere Brukerinnhold i forbindelse med bruk av Casambi-applikasjonen. Brukeren er eneansvarlig for Brukerinnholdet som han/hun sender til Casambi-applikasjonen, inkludert men ikke begrenset til, å ha oppnådd alle nødvendige rettigheter for å legge til slikt innhold til Casambi-applikasjonen som skal brukes i samsvar med denne avtalen. Brukeren skal sikre at Brukerinnholdet som er sendt av Brukeren, ikke krenker tredjepartsrettigheter eller bryter gjeldende lover eller forskrifter. Ikke legg til ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte upassende Brukerinnhold i Casambi-applikasjonen.

Casambi verken sjekker eller overvåker noe Brukerinnhold, og Casambi skal heller ikke holdes ansvarlig for å bevare Brukerinnhold som er lastet opp av Brukerne til Casambi-applikasjonen.

Brukeren gir Casambi herved en ugjenkallelig, evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar og underlisensierbar rett til å bruke og lagre Brukerinnholdet du har sendt inn i en hvilken som helst form og med det formål å tilby Tjenestene og andre tjenester av Casambi, uten kompensasjon eller ytterligere varsel til deg.

Hvor det ikke er uttrykkelig forbudt ved lov, gir du fra deg herved eventuelle moralske rettigheter i Brukerinnholdet du har sendt inn med hensyn til Casambis bruk av slikt Brukerinnhold i forbindelse med Casambi-applikasjonen i henhold til gjeldende lov. Denne lisenstildelingen til Casambi og det foregående frafallet av gjeldende moralske rettigheter overlever enhver oppsigelse av denne avtalen. Vi har rett til å fjerne Brukerinnhold til enhver tid.

Vi kan samle inn og behandle data, inkludert personopplysninger, i forbindelse med din registrering og bruk av Casambi-applikasjonen, for eksempel kontaktinformasjon og identifikasjonsdata. Vi behandler personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring som er gjeldende fra tid til annen, tilgjengelig på nettstedet vårt.

Brukeren erkjenner og godtar at innsamling og generering av anonyme og statistiske data i forbindelse med bruk av Casambi-applikasjonen, Tjenestene og andre varer og/eller tjenester som er en del av Casambi-teknologien, er avgjørende for Casambi i utviklingen av Casambi-applikasjonen og Casambi-teknologien, og for formålene for vår forretningsdrift. Casambi har rett til å samle inn og generere slike anonyme data og statistikk fra data om din registrering og bruk av Casambi-applikasjonen, Tjenestene og andre varer og/eller tjenester som er en del av Casambi-teknologien. De immaterielle rettighetene og eiendomsretten til slike innsamlede og/eller genererte data skal utelukkende tilhøre Casambi.

6. Tredjepartstjenester og innhold

Casambi-applikasjonen kan inneholde lenker til tjenester levert av tredjeparter, og visse funksjoner og innhold i Casambi-applikasjonen kan leveres av tredjeparter.

Denne Avtalen dekker utelukkende Casambi-applikasjonen og bruken av den og alle tilknyttede tredjepartstjenester, funksjoner og innhold som er levert av de relevante tredjepartene, dekkes av deres vilkår for bruk eller andre avtaler eller lisenser.

Uten at det berører noen forpliktelse til å skadesløsholde for brudd på immaterielle rettigheter i henhold til gjeldende lov i samsvar med avsnitt 7 nedenfor, påtar Casambi seg ikke noe ansvar når det gjelder bruk av slike tredjeparts tjenester og innhold, uansett om det henvises til dem eller hvis de er tilgjengelig på Casambi-applikasjonen.

7. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle opphavsrettigheter, varemerker, designrettigheter, patenter, databeskyttelsesrettigheter, forretningshemmeligheter, handelsnavn, eiendomsrett, titler, datakoder, audiovisuelle effekter, kunstverk, lydeffekter, musikkverk, enten de er registrert eller ikke, og alle applikasjoner, modifikasjoner og avledede verk derav i, eller relatert til Casambi -teknologien og dataene generert av Casambi-applikasjonen eller Casambi -teknologien, eller Brukernes bruk av Casambi-applikasjonen eller Casambi-teknologien og alle deler og kopier av disse, skal forbli eksklusivt hos og være den eneste og eksklusive eiendommen til Casambi og/eller dets lisensgivere.

Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, gir denne Avtalen ikke brukeren noen immaterielle rettigheter i Casambi-teknologien, og alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt nedenfor er forbeholdt Casambi og/eller dens lisensgivere, alt etter omstendighetene.

Brukeren kan velge å gi Casambi forslag, tilbakemeldinger og annen informasjon om mulige forbedringer i driften, funksjonaliteten eller bruken av Casambi -teknologien («Tilbakemelding»). Enhver tilbakemelding fra brukeren vil bli ansett som ikke-konfidensiell informasjon, og brukeren skal gi Casambi en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig og royalty-fri lisens til å bruke, avsløre, kopiere, publisere, lisensiere, endre , underlisensiere eller på annen måte distribuere og utnytte tilbakemeldinger som tilbys.

I den grad vi er pålagt å gi immaterielle rettigheter skadesløsholdelse av gjeldende lov, er vi, ikke Apple, eneansvarlige for etterforskning, forsvar, oppgjør og utvisning av ethvert krav om at iOS Casambi-applikasjonen eller din bruk av den krenker tredjepartens immaterielle rettigheter.

8. Garanti og krav

Med unntak av det som er spesifikt angitt i denne avtalen, leveres Casambi-applikasjonen «som den er», og med funksjonene og funksjonalitetene som er tilgjengelig til enhver tid uten noen form for garanti, enten eksplisitt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.

I den grad det eksisterer en garanti under loven som ikke kan fraskrives seg, har vi, ikke Apple eller Google, eneansvar for slik garanti.

Vi, ikke Apple, er ansvarlige for å ta opp eventuelle krav fra brukeren eller tredjeparten knyttet til iOS Casambi-applikasjonen eller brukerens besittelse og/eller bruk av iOS Casambi -applikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) krav om produktansvar; (ii) enhver påstand om at iOS Casambi-applikasjonen ikke er i samsvar med gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav; og (iii) krav som oppstår under forbrukerbeskyttelse, personvern eller lignende lovgivning. Denne Avtalen begrenser ikke vårt ansvar overfor brukeren utover det som er tillatt av gjeldende lov.

Brukeren representerer og garanterer at (i) han/hun ikke er lokalisert i et land som er underlagt en amerikansk regjerings embargo, eller som er utpekt av den amerikanske regjeringen som et «terroriststøttende» land; og (ii) han/hun ikke er oppført på noen amerikanske regjerings liste over forbudte eller begrensede parter.

9. Ansvarsbegrensning

Vi streber etter å holde Casambi-applikasjonen i drift, men vær oppmerksom på at Casambi-applikasjonen når som helst kan bli midlertidig eller permanent avbrutt, og den kan inneholde feil og unøyaktigheter.

Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av slike avbrudd, suspensjoner, feil eller unøyaktigheter, eller fra din bruk av Casambi-applikasjonen.

Dette avsnittet begrenser ikke Casambis lovbestemte ansvar for mangler eller forsinkelser i Casambi-applikasjonen til våre Brukere, eller dine lovbestemte rettsmidler i henhold til gjeldende obligatoriske forbrukerlovgivninger.

10. Sikt og oppsigelse

Denne Avtalen er gjeldende og bindende så lenge Brukeren bruker Casambi-applikasjonen. Du kan avslutte bruken av Casambi-applikasjonen når som helst, og avtalen vil opphøre deretter.

Alle bestemmelser i denne avtalen som er ment å overleve opphevelsen eller utløpet av denne avtalen, skal gjøre det.

11. Diverse

Vi har rett til å endre denne Avtalen ved å publisere den endrede Avtalen på vårt nettsted og/eller i Casambi-applikasjonen, og ved å informere Brukerne på nettstedet og/eller i Casambi-applikasjonen om at denne Avtalen er endret.

Den endrede Avtalen trer i kraft innen tretti (30) dager etter at den er publisert.

Ved fortsatt bruk av Casambi-applikasjonen etter at endringene er publisert, godtar du de nye vilkårene i denne Avtalen.

Du kan ikke overføre eller tildele denne Avtalen. Vi kan imidlertid overføre og tildele denne Avtalen og våre rettigheter nedenfor (inkludert immaterielle rettigheter og lisenser) til våre datterselskaper eller som en del av et salg eller overføring av vår virksomhet eller annen virksomhetserverv.

12. Gjeldende lov og tvisteløsning

Denne Avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Finland, uten hensyn til dens lovvalgsbestemmelser.

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, skal være gjenstand for minnelige forhandlinger mellom Brukeren og Casambi. Hvis det ikke oppnås minnelig forlik, skal tvisten avgjøres av Espoo tingrett som første instans. Som en forbruker bosatt i EU kan du også henvise en tvist til en nettbasert tvisteløsning levert av EU-kommisjonen (se http://ec.europa.eu/odr). Finske forbrukere kan iverksette søksmål ved domstolen for deres hjemsted, eller henvise en tvist til den finske forbrukertvistnemnda (se kuluttajariita.fi). Finske forbrukere må kontakte forbrukerrådgivningen fra Finlands konkurranse- og forbrukermyndighet (se www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) før de sender en tvist til den finske forbrukertvistnemnda.