CASAMBIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan Casambi Technologies Oy:n (”Casambi” tai ”me”) käsittelemiin Casambin verkkosivun ja Casambin asentaman valaistuksen hallintaan käytettyjen Casambin verkkosovellusten käyttäjien (”Käyttäjät” tai ”sinä”) henkilötietoihin (verkkosivuun ja sovelluksiin viitataan vastedes yhteisnimityksellä ”Palvelu”). Tällaisiin Käyttäjiin kuuluvat sovelluksen loppukäyttäjät, verkkosivun vierailijat kuten myös Palvelua yhteistyökumppanien tai asiakasyritysten puolesta käyttävät henkilöt. 

Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus on tarjota Käyttäjille tietoa heidän henkilötietojensa käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) artikloissa 13 ja 14 asetettujen tiedonantovelvollisuuksien mukaisesti. 

Tämä Tietosuojakäytäntö ei vastaa kolmansien osapuolten yksityisyys- ja tietojenkäsittelykäytännöistä, emmekä me ole niistä vastuussa. 

Tätä Tietosuojakäytäntöä saatetaan tarvittaessa päivittää vastaamaan muutoksia tietojenkäsittelykäytännöissä tai muissa asioissa. Voimassa oleva versio löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.casambi.com. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön tai heikennä tämän Tietosuojakäytännön mukaisia Käyttäjien oikeuksia ilman, että ilmoitamme siitä. 

YHTEYSTIEDOT 

Nimi: Casambi Technologies Oy 
Y-tunnus: 2418753-5 
Postitusosoite: Bertel Jungin Aukio 1 E, 02600 Espoo, Suomi  
Sähköposti: info@casambi.com 
Verkkosivu: Casambi.com 

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIETOJEN LÄHDE 

Keräämme kolmenlaista Käyttäjiä koskevaa tietoa: (i) käyttäjätilitietoja; (ii) yritysedustajatietoja ja (iii) analyyttistä tietoa. 

Käyttäjätilitiedot saadaan suoraan Käyttäjiltä Palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjätilitietoja voi tarjota meille myös yritys tai organisaatio, jonka puolesta käytät Palvelua. 

Analyyttistä tietoa kerätään automaattisesti, kun käytät Palvelua. Vaikka emme tavallisesti käytä analyyttistä tietoa tunnistaaksemme yksilöitä, voivat yksilöt olla joskus tunnistettavissa siitä joko erikseen tai yhdistettynä tai liitettynä käyttäjätilitietoihin. Tällaisissa tilanteissa analyyttistä tietoa pidetään myös soveltuvien lakien mukaisesti henkilötietona ja kohtelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina ja käsittelemme tällaisia tietoja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. 

Casambi saattaa käsitellä seuraavia tietoluokkia: 

Käyttäjätilitiedot: 

Analyyttiset tiedot

Yritysedustajan tiedot: 

EVÄSTEET JA ANALYTIIKKATYÖKALUT 

Käytämme erilaisia teknologioita, mukaan lukien evästeitä, kerätäksemme ja varastoidaksemme analyyttisiä tietoja ja muuta tietoa, kun Käyttäjä vierailee Palvelussamme.  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan laitteellesi. Niiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme vierailijat ja helpottaa Palvelumme käyttöä ja luoda koottua tietoa vierailijoistamme. Tämä auttaa meitä parantamaan Palveluamme ja palvelemaan Käyttäjiämme paremmin. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Käytämme evästeitä räätälöidäksemme Palveluamme ja tarjoamaamme tietoa Käyttäjiemme yksilöllisten mieltymysten mukaisiksi. 

Käyttäjät voivat asettaa verkkoselaimensa kieltäytymään evästeistä tai varoittamaan, kun evästeitä lähetetään. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat ohjeita, kuinka evästeasetuksia muutetaan eräillä suosituilla selaimilla: 

Huomioi, että jotkin Palvelumme osat eivät välttämättä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö kielletään. 

Käytämme myös Google Analyticsiä kootaksemme Analyyttisiä Tietoja ja raportteja vierailijakäytöstä. Saadaksesi yleiskuvan Google Analyticsistä, katso Google Analytics. Google Analytics on mahdollista kieltää seuraavilla selaimen lisätyökaluilla: Google Analytics opt-out add-on. 

KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Käsittelyn tarkoitus 

Tarjotaksemme Palveluamme ja suorittaaksemme sopimusvelvoitteemme (oikeusperuste: sopimuksen noudattaminen ja oikeutettu etu) 

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme tarjota Palvelua Käyttäjillemme ja suorittaaksemme ja ylläpitääksemme liiketoimiamme. Henkilötietoja voidaan käsitellä suorittaaksemme sopimusvelvoitteemme Käyttäjää tai Käyttäjän edustamaa organisaatiota kohtaan. Saatamme käyttää tietoja esimerkiksi tarjotaksemme Palvelun oleellisia toimintoja tai tarjotaksemme pääsyn Palveluun. 

Laillisten velvoitteidemme vuoksi (oikeusperuste: laillisten velvoitteiden noudattaminen) 

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme hallinnoida ja täyttää lain mukaisia velvoitteitamme. Tämä pitää sisällään tietojen käsittelyn kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi ja tietojen tarjoamiseksi asiaankuuluville viranomaisille. 

Valitusten käsittelemiseksi ja oikeusprosessien vuoksi (oikeusperuste: oikeutettu etu) 

Voimme käsitellä henkilötietoja liittyen valitusten käsittelyyn, velkojen perintään ja oikeusprosesseihin. Voimme käsitellä tietoja myös petosten ja palvelujemme väärinkäytön estämiseksi ja tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi. 

Viestinnän ja markkinoinnin vuoksi (oikeusperuste: oikeutettu etu) 

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Käyttäjiimme Palveluumme liittyen ja tiedottaaksemme Käyttäjiä muutoksista Palvelussamme. Voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinoidaksemme Palveluamme esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämisen muodossa. 

Laadun parantamiseksi ja trendianalyysin vuoksi (oikeusperuste: oikeutettu etu) 

Voimme käsitellä Palvelun käyttöön liittyvää tietoa parantaaksemme palveluamme esimerkiksi analysoimalla Palvelumme käyttöön liittyviä trendejä. Jos mahdollista, teemme tämän käyttäen vain koottua, ei-yksilöitävissä olevaa dataa. 

Käsittelyn oikeusperusteet 

Ensisijaisesti käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja sopimuspohjalta. Asiakas- tai yhteistyöorganisaatiotamme edustavien käyttäjien henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti oikeutetun etumme pohjalta täyttäessämme sopimusvelvoitteitamme heidän edustamaansa organisaatiota kohtaan. 

Saatamme myös käsitellä henkilötietoja oikeutetun etumme pohjalta, esimerkiksi analytiikan ja markkinoinnin yhteydessä. Kun päätämme käyttää tietojasi oikeutetun etumme pohjalta, arvioimme omia etujamme sinun oikeuttasi yksityisyyteen vastaan. 

Joissakin tapauksissa Käyttäjiä voidaan pyytää myöntämään lupa henkilötietojensa käsittelyyn. Näissä tilanteissä oikeusperuste tälle käsittelylle on suostumuksesi. Voit perua suostumuksesi koska tahansa. 

KANSAINVÄLISET SIIRROT 

Casambi säilyttää Käyttäjien henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Meillä on kuitenkin palveluntarjoajia monilla maantieteellisillä alueilla. Näin ollen me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisille hallintoalueille tai Käyttäjän kotipaikan ulkopuolelle tai päästä niihin käsiksi niistä. 

Pyrimme tarvittavin toimenpitein varmistamaan, että Käyttäjän henkilötietoja suojellaan riittävällä tasolla hallintoalueilla, joilla niitä käsitellään. Tarjoamme riittävää suojaa henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolelle palveluntarjoajien kanssa solmituilla sopimuksilla, jotka sisältävät vakiosopimuslausekkeen tai muita vastaavia järjestelyjä. 

HENKILÖTIETOJEN SAAJAT 

Emme jaa henkilötietoja Casambin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista täyty: 

Se on välttämätöntä tässä Tietosuojakäytännössä asetetuista syistä 

Tapauksissa, joissa kolmannet osapuolet tarvitsevat henkilötietoja Palvelun suorittamiseen, Casambi on ryhtynyt asianmukaisiin sopimus- ja järjestelytoimiin varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään yksinomaan tässä Tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin ja soveltuvien lakien ja asetusten mukaisesti. 

Laillisista syistä 

Saatamme jakaa henkilötietoja Casambin organisaation ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, mikäli olemme hyvässä uskossa, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtalaisen välttämätöntä: (i) soveltuvan lain, asetuksen ja / tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; (ii) petoksen, turvallisuuden tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muuten niihin puuttumiseksi; ja / tai (iii) 

Casambin, Käyttäjiemme tai yleisen edun, omaisuuden tai turvallisuuden lain mukaiseksi suojaamiseksi. Mikäli mahdollista, tiedotamme Käyttäjiä tällaisista siirroista ja käsittelystä. 

Valtuutetuille palveluntarjoajille 

Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka tuottavat palveluita meille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja ylläpitopalvelut). Sopimuksemme palveluntuottajiemme kanssa pitävät sisällään sitoumuksia, joiden mukaan palveluntuottajamme suostuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöään ja noudattavat tietosuoja- ja turvallisuusstandardeja, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin tämän Tietosuojakäytännön ehdot. 

Perustelluista syistä 

Jos Casambi on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa tai omaisuuden myynnissä, saatamme siirtää henkilötietoja osallisena olevalle kolmannelle osapuolelle. Me kuitenkin jatkamme kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuuden varmistamista. Me tiedotamme niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista kaikille asiaan liittyville Käyttäjille, milloin henkilötietoja siirretään tai ne tulevat toisen Tietosuojakäytännön alaisiksi. 

Nimenomaisesta suostumuksesta 

Saatamme jakaa henkilötietoja Casambin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin yllä mainituista syistä, kun meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus tehdä niin. Sinulla on oikeus perua tämä suostumus koska tahansa. 

Anonyymiä ja koottua tietoa 

Yllä esitettyjä periaatteita koskien tietojen julkistamista sovelletaan henkilötietoihin. Saatamme paljastaa koottua tietoa kolmansille osapuolille, mutta yksin tilanteissa, joissa koottu tieto on anonyymissä muodossa eikä sisällä mitään henkilötietoja. 

SÄILYTYSAIKA 

Casambi ei säilö henkilötietoja pidempään, kuin lain mukaan on sallittua ja välttämätöntä Palvelun tai sen merkityksellisten osien tarjoamistarkoituksessa. Säilytysaika riippuu tiedon luonteesta ja käsittelyn tarkoituksista. Enimmäisaika saattaa tästä syystä vaihdella eri käyttöjen välillä. 

Emme säilö Palveluun liittyviä Analyyttisiä tietoja pidempään kuin on kohtuullisesti välttämätöntä. 

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET 

Oikeus tarkistaa 

Sinulla on oikeus tarkistaa käsittelemämme henkilötietosi. Voit ottaa meihin yhteyttä, ja me kerromme, mitä henkilötietoja olemme keränneet ja mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme. 

Oikeus perua suostumus 

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu meille myöntämääsi suostumukseen, voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruminen saattaa johtaa palveluidemme käyttömahdollisuuksien vähenemiseen. Suostumuksen peruminen ei vaikuta perumista edeltävän suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen. 

Oikeus korjaamiseen 

Sinulla on oikeus saada sinusta säilömämme virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot korjattua tai täydennettyä ottamalla meihin yhteyttä. 

Oikeus poistoon 

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmästämme. Me noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoja. 

Oikeus vastustaa 

Sinulla on oikeus vastustaa tiettyä henkilötietojesi käyttöä, jos näitä tietoja käsitellään muissa tarkoituksissa kuin Palveluiden toimintakyvyn tai laillisten velvoitteiden täyttämisen kannalta on välttämätöntä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyn jatkamista, mahdollisuutesi käyttää Palveluamme saattavat vähentyä. 

Oikeus rajoittaa käsittelyä 

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi kun tietojen poistamis-, korjaus- tai vastustuspyyntösi on vireillä ja / tai meillä ei ole perusteltua perustetta käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin johtaa vähäisempiin mahdollisuuksiin käyttää Palveluamme. 

Siirto-oikeus 

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja välittää kyseiset tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle. 

Kuinka käyttää oikeuksia 

Yllä mainittuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä meille kirjeen tai sähköpostin yllä ilmoitettuihin osoitteisiin. Voimme pyytää sinua toimittamaan lisätietoa tarkistaaksemme henkilöllisyytesi. 

Pidätämme oikeuden torjua pyynnöt, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, liiallisia tai ilmeisen perusteettomia. 

SUORAMARKKINOINTI 

Huolimatta aiemmin myönnetystä luvasta suoramarkkinointitarkoitusta varten sinulla on oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoitusta varten tehtyyn profilointiin ottamalla yhteyttä yllä ilmaistuihin osoitteisiimme tai käyttämällä kaikkien suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottua tilauksen peruutusmahdollisuutta. 

TIETOTURVA 

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojakeinoja suojataksemme keräämiämme ja käsittelemiämme henkilötietoja. Turvatoimenpiteemme on suunniteltu pitämään yllä asiaankuuluvaa tietojen luottamuksellisuuden, yhtenäisyyden, saavutettavuuden ja kestävyyden tasoa ja kykyä palauttaa tiedot. Testaamme säännöllisesti järjestelmiämme ja muita hyödykkeitämme haavoittuvuuksien varalta. 

Mikäli turvallisuustoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti negatiivisia seurauksia tietoturvallesi, tiedotamme loukkauksesta sinulle ja muille kärsineille osapuolille, kuten myös asiaankuuluville viranomaisille, kun soveltuvat tietosuojalait sitä edellyttävät, niin pian kuin mahdollista. 

KANTELUN JÄTTÄMINEN 

Mikäli pidät tapaamme käsitellä henkilötietojasi soveltuvien tietosuojalakien vastaisena, voit jättää kantelun paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle. 

Suomessa paikallinen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).